Vad hände på järnvägen under 2021?

Besvarat av: Thomas

2019 var ett rekordår, hög punktlighet och mer trafik än någonsin. Förväntningarna var höga på 2020, men pandemin reducerade tågtrafiken och det gick 6,0% färre persontåg. Det var främst den kommersiella trafiken som minskade i omfattning och den återhämtade sig något under 2021, här var minskningen enbart 4,7% jämfört med 2019.

Punktligheten 2019 låg på 91% och överträffades 2020 på grund av pandemin och en mild vinter och landade på 93%. Dessvärre gick det sämre under 2021. Vintern var tuff i februari och i november och december hade SJ och MTR så stora svårigheter att planera sin verksamhet att det gick ut över trafiken och punktligheten sänktes med tio procentenheter för dem.

Helåret 2021, för samtliga persontågsoperatörer blev 89%.

Trafiken

I februari infördes restriktioner med anledning av pandemin. På tåg som går längre än 15 mil får bara hälften av sittplatserna användas. Detta gällde till och med 14 juli. Från slutet av december blev det återigen restriktioner för dessa tåg, men nu bara med förbud mot stående resenärer.

I april återfick Haparanda persontrafik med premiär för uppehåll i Kalix.

I maj startade Flixtrain sin trafik Stockholm-Göteborg som lågprisutmanare med loktåg.

I juni började Snälltåget köra nattåg Stockholm-Hamburg-Berlin.

I september infördes fjärrstyrning av banan Fagersta-Ludvika (system H). Säkrare och enklare hantering vid trafikstörningar, men tågklarerarna på stationerna behövs inte längre. I december skedde samma sak mellan Herrljunga och Borås.

I november sattes det första ombyggda X 2000-tåget i trafik.

I december började Pågatågen trafikera sträckan Åstorp-Teckomatorp med uppehåll i Billesholm, Kågeröd och Svalöv. I samband med att MTR tog över trafiken från SJ hade Mälardalstrafik beställt fler avgångar, bland annat Svealandsbanan Örebro-Eskilstuna-Stockholm-Uppsala och UVEN Sala-Västerås-Eskilstuna, men på grund av inkörningsproblem (personalbrist) hann trafiken inte riktigt komma igång 2021.

Mälartåg ER1.

Upphandlingar

SJ tog över Krösatåg samt Linköping-Västervik/Kalmar (som numera ingår i Krösatåg) i december 2021. Den tidigare operatören Transdev hade lämnat över Krösatåg till Vy tre år tidigare efter att ha förlorat en upphandling men valde att överklaga den. Veolia fick rätt och upphandlingen gjordes om, men vanns nu av SJ. Den senaste upphandlingen överklagades av Vy som har fått rätt i första instans, och om inte en högre instans ändrar beskedet så kommer alltså upphandlingen behöva göras om igen.

MTR tog över Mälardalstrafik från SJ i december 2021. SJ överklagade upphandlingen och fick rätt i första instans. Upphandlingen ska göras om. Mälardalstrafik överklagade till kammarrätten och har fått prövningstillstånd där, så även här väntar vi på slutgiltigt besked.

SJ sa upp avtalet med Mälardalstrafik i förtid, 12 september i stället för 12 december, på grund av de uteblivna intäkter som pandemin inneburit. En ny överenskommelse slöts så SJ fortsatte att köra till den 12 december.

SJ sa upp avtalet med Tåg i Bergslagen i förtid, 2023 i stället för 2026 – av samma anledning som med Mälardalstrafik – så en ny upphandling håller på att förberedas.

SJ vann Trafikverkets upphandling om nattåg Stockholm-Hamburg, med trafikstart nu till hösten.

SJ kör Tåg i Bergslagen till 2023.

Vilka frågor var populärast?

Under förra året svarade vi på 56 frågor. Totalt hade vi cirka 50 000 besökare. De här frågorna (och svaren) hade flest läsningar.

  1. Hur hittar man på Stockholms Central?
  2. Var finns eluttagen?
  3. Hur lång livstid har järnvägens infrastruktur?
  4. Var på plattformen stannar min vagn?
  5. Hur ser det ut i förarhytten?
  6. Varför tutar tåget hela tiden?
  7. Hur mycket väger ett tåg?
  8. Vilka är Sveriges mest vältrafikerade järnvägar?
  9. Hur hittar man på T-Centralen?
  10. Hur funkar järnvägsövergångar?

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *