Vilka är Sveriges mest vältrafikerade järnvägar?

Besvarat av: Thomas

Vilket är det mest vältrafikerade enkel-, dubbel respektive flerspåret, med avseende på de tre kategorierna: total tågtrafik (persontåg + godståg + tjänstetåg), godståg och persontåg? Definitioner på enkel/dubbel/flerspår enligt TTJ.

Intressant fråga! Jag hade mina aningar innan jag kontrollerade, och en del gissningar stämde men några överraskningar fanns.

För den oinvigde kan jag nämna att definitionen enligt TTJ utesluter bland annat sträckorna Lernacken-Malmö-Flackarp (från brofästet för Öresundsbron till några kilometer utanför Lund), Ulriksdal-Stockholm-Flemingsberg och det mesta inom en mils radie runt Göteborg. Dessa sträckor är naturligtvis mycket vältrafikerade, men enligt definitionen har de inga dubbelspår eller flerspår.

För den här jämförelsen så valde jag datumet 2021-04-28 eftersom det var en dag utan stora trafikstörningar, med en punktlighet på över 95%.

Total tågtrafik

Det mest trafikerade flerspåret är Ulriksdal-Kummelby, eller egentligen upp till Upplands Väsby där SL-pendlarna börjar vända. Ett vanligt dygn går här 513 tåg.

Det mest trafikerade dubbelspåret är Lund-Flackarp (söderut mot Malmö) med 420 tåg per dygn. Här pågår en utbyggnad till fyra spår.

Det mest trafikerade enkelspåret är Vinslöv-Attarp (Hässleholm-Kristianstad) med 111 tåg per dygn.

Godståg

Om vi enbart tittar på godståg blir läget lite annorlunda. Det mest trafikerade flerspåret är samma men med bara 10 tåg per dygn. Det mest trafikerade dubbelspåret är Örebro-Mosås och Kumla-Hallsberg (Frövi-Örebro-Hallsberg) med 68 tåg per dygn. Det mest trafikerade enkelspåret är Åsbro-Stenkumla (Hallsberg-Mjölby) med 41 tåg per dygn (här pågår utbyggnad till dubbelspår).

Persontåg

För enbart persontåg är sträckorna samma som för den totala tågtrafiken. 494 tåg för flerspåret, 357 för dubbelspåret och 101 för enkelspåret.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *