Varför tutar tåget hela tiden?

Besvarat av: Rebecka

Är det djur på spåret? Jag åker nattåg och försöker sova!

Här tutar tåget, men inte alltid. Skyltkombinationen betyder att tåget ska tuta två gånger för en väg men inte mellan klockan 22-06.

Om ett djur (eller människa) befinner sig på eller i närheten av spåret kan man tuta för att försöka skrämma iväg det, men det är oftast inte därför man tutar.

Att utrusta och underhålla en vägövergång med ljud/ljussignaler eller bommar kostar mycket pengar. Därför finns det på mindre vägar och stigar s.k. obevakade övergångar, som inte har något sätt att varna trafikanter att ett tåg är på väg. Om sikten från vägen är skymd, t.ex. om spåret kurvar, sitter det en skylt en bit innan övergången som säger att tåget ska tuta.

Vissa skyltar säger att tåget ska tuta en gång, andra två gånger och vissa har tillägget att tåget bara ska tuta mellan kl 06:00 och 22:00.

Dessa skyltar kan även sitta på andra ställen, t.ex. vid banarbeten (för att förvarna de som arbetar på eller bredvid spåret att ett tåg är på väg).

En kort ljudsignal kan också ges som bekräftelse på att lokföraren uppfattat banarbetare eller annan personal invid spåret.

Om ett tåg måste backa utan att någon håller uppsikt bakåt måste tåget tuta med jämna mellanrum.

  1. […] Varför tutar tåget hela tiden? – Fråga tågexperterna […]

  2. […] Varför tutar tåget hela tiden? – Fråga tågexperterna […]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *