Är vätgaståg något för Sverige?

Besvarat av: Thomas

I Tyskland lanserade man världens första vätgaståg förra året. Vore vätgaståg något för Sverige också? (Är det bra för miljön?)

De flesta tåg i Sverige går redan på el via kontaktledning och då är vätgas ingen förbättring men för oelektrifierade järnvägar skulle det fungera. Då förbränning av vätgas endast genererar vattenånga försvinner koldioxidutsläppen helt. Om det blir miljövänligt eller inte beror på vilken energikälla som vätgasen framställs med.

Inlandsbanan AB har tillsammans med Statkraft inlett en förstudie för att utreda infrastruktur och logistik för vätgasproduktion i inlandet samt vätgasdrift för sina befintliga dieseldrivna järnvägsfordon.

Läs mer

Vätgaståg i Tyskland.
Italien får sina första vätgaståg.
Projekt vätgas hos Inlandsbanan.
Inlandsbanan planerar för vätgas.
Strukton Rail om Inlandsbanans vätgasprojekt.
Järnvägar.nu om vätgas som tågbränsle.
Vätgaståg i Kalifornien.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *