Hur funkar järnvägsövergångar?

Besvarat av: Thomas

Se vår video från Hubbovägen utanför Västerås som är filmad både från vägen och från förarhytten:

Vägar och järnvägar kan korsa varandra på två sätt. Antingen planskilt (exempelvis en bro eller viadukt) eller i samma plan; en plankorsning. Denna artikel handlar bara om plankorsningar.

Typer av plankorsningar

Den enklaste formen av plankorsning är de obevakade. De har ingen teknisk utrustning som varnar för tåg. Deras beteckning är K om de har kryssmärken, annars O.

De övriga plankorsningarna finns i följande varianter:

TypBeteckning
Helbommar samt ljud- och ljussignalerA
Halvbommar samt ljud- och ljussignalerB
Endast ljus (ovanlig)C
Endast ljud (ovanlig)D
Ljud- och ljussignalerCD
Ljud- och ljussignaler med gångfållaCDGF

Start av varningssignalering

På ett visst avstånd från järnvägsövergången, beroende på järnvägens hastighetsbegränsning, känner systemet av när ett tåg kommer och börjar då varna med ljud och ljus och därefter fälla eventuella bommar.

När tåget kommit ytterligare lite närmare järnvägsövergången så finns det en punkt där lokföraren ska kontrollera att järnvägsövergången fungerar. Denna punkt markeras med ett vägmärke, så kallad ”orienteringstavla om vägskydd”:

Om det fortfarande är långt kvar till övergången (på grund av att den tillåtna hastigheten är hög) eller sikten är skymd så finns en så kallad V-försignal före järnvägsövergången som indikerar om den fungerar eller ej:

Om lamporna lyser med fast sken så är järnvägsövergången klar att passera för tåget. Blinkar lamporna måste tåget stanna.

Om V-försignalen inte ger klartecken (fast sken i lamporna) så måste lokföraren bromsa och tuta.

Framme vid järnvägsövergången finns en V-signal som lyser rött eller vitt. Rött betyder stopp för tåg och vitt att tåget kan passera.

Fel på plankorsningar

Det vanligaste felet är att anläggningen varnar för tåg även när det inte är något tåg på väg. Det felet upptäcks dock inte av tågen eftersom allt ser normalt ut när de passerar. Det är viktigt att tänka på, för det innebär att även om du väntat länge så kan ett tåg komma i full fart när som helst. I det läget behöver du felanmäla genom att ringa telefonnumret som står på baksidan av kryssmärket.

Nummer till felanmälan och ID på plankorsningen.

Ibland inträffar fel som gör att bommarna inte går ner trots att ett tåg närmar sig, men då lyser signalen för tåget rött, så tåget kommer att tuta och försöka stanna före. Tåg får passera en röd vägsignal efter att ha stannat och konstaterat att det inte är någon i vägen.

Vid fara

Skulle du råka stanna med en bil på järnvägsövergången när bommarna går ner, så försök att omedelbart köra därifrån. Bommen hindrar dig inte utan den kommer att ge vika. De eventuella skador det ger är betydligt mindre omfattande än en kollision med ett tåg. Kan du inte få bort bilen, så skynda dig att få ut alla ur bilen och ta er bort från spåret. Ring 112.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *