Var finns obevakade järnvägsövergångar?

Besvarat av: Thomas

Vi har tagit fram en karta med alla obevakade järnvägsövergångar och hur lång siktsträcka man minst ska ha för att korsa spåret där. Vid en obevakad övergång får man ingen förvarning utan man måste själv titta åt båda hållen och konstatera att man inte ser något tåg.

En viktig förutsättning för att det inte ska ske någon olycka är att siktsträckan är tillräckligt lång. På kartan kan man klicka på järnvägsövergångarna och får då upp namnet samt den kortaste siktsträcka som krävs.

Kontrollera de övergångar du brukar använda. Du kan mäta det verkliga siktavståndet på exempelvis Google Maps eller Eniro och jämföra med minimiavståndet på vår karta.

Karta med obevakade järnvägsövergångar

  1. […] enklaste formen av plankorsning är de obevakade. De har ingen teknisk utrustning som varnar för […]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *