Hur fungerar parkerade tåg?

Besvarat av: Thomas

Tågvärmepost, lokvärmepost eller strömavtagare – vad används till vilka typer av tåg och varför under uppställning/parkering?

Vilhelm
Ett lok står kopplat till värmepost i Falun en kall vintermorgon.

Varför behövs ström vid parkering?

Vintertid behövs ström för att värma tåget så komponenter inte fryser sönder. Sommartid går det bra utan, men man brukar ändå använda ström så att tåget ska vara redo när man behöver det.

Strömkällor

Strömavtagare är det normala sättet att driva tåg, 15 000 volt, 16,7 Hz och kan därför alltid användas.

Tågvärme är egentligen avsett för personvagnar, när dessa lämnas utan lok, men kan även användas av motorvagnar. Det kräver att det finns en tågvärmeanslutning (tågvärmepost) på platsen där man parkerar – men det är förhållandevis vanligt. Tågvärme ger också uppvärmning av förarhytterna på lok. 1 000 volt, 16,7 Hz.

Lokvärme kan bara användas av lok och laddar batterierna och värmer upp förarhytterna. Eventuella vagnar får ingen ström. Finns bara på ett fåtal platser, exempelvis vid lokstallet i Hagalund. 220 volt, 16,7 Hz.

För- och nackdelar

Strömavtagare

+

 • Tåget är startklart och kan på kort tid sättas i trafik när som helst.
 • Inga speciella system/kretsar/maskiner behöver användas – allt fungerar som vanligt.
 • Man kan parkera var som helst.

 • Hög strömförbrukning.
 • Högre slitage i och med att alla system är i drift.
 • Om strömmen bryts mer än kortvarigt kommer tåget inte automatiskt aktivera sig när strömmen kommer tillbaka.

Den sista minuspunkten kan behöva utvecklas lite. När det gäller manövrering av sådan hög spänning som 15 000 volt så krävs både tryckluft och batterispänning, vilket innebär att det finns gränser för lufttryck och spänningsnivåer. Så länge som spänningen är tillslagen laddas batterierna och lufttrycket upprätthålls, men om spänningen försvinner i kontaktledningen börjar batterispänningen och lufttrycket sjunka. Om inte spänningen kommer tillbaka innan gränsen uppnåtts så kan inte loket själv koppla in sig på högspänningen igen, utan tåget kommer att förbli strömlöst.

Tågvärme

+

 • Alla lokets system är frånkopplade, mindre slitage och lägre strömförbrukning.
 • Om strömmen försvinner så kopplas allt automatiskt in igen när den kommer tillbaka.

 • Vintertid kan komponenter på loket frysa och göra så att det inte går att starta (endast förarhytterna är uppvärmda).
 • Det tar längre tid att göra tåget redo för trafik.
 • Grov och tung kabel, besvärlig att ansluta, farligt om man gör fel.

Lokvärme

+

 • Laddar batterierna på loket.
 • Enklare hantering.

 • Kan bara användas för lok.
 • Finns på få ställen.

Öresundståg och Regina

På vissa moderna fordon finns mjukvara för att parkera med strömavtagare utan nackdelarna. I parkeringsläget så stänger fordonet av sig och tar ner strömavtagaren om alla villkor är uppfyllda (temperatur och batterispänning). Om det blir för kallt eller batterispänningen sjunker under en viss gräns så tar fordonet automatiskt upp strömavtagaren och startar. När villkoren för parkering är uppfyllda så stänger den av sig igen och vilar.

Försvinner kontaktledningsspänningen så vilar fordonet och försöker igen senare för att se om spänningen kommit tillbaka då.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *