Vilka utsläpp ger olika transportslag?

Besvarat av: Thomas

Både tåg och bilar kan gå på ren el utan några utsläpp. Tekniken har funnits länge, runt 100 år. Flygplan är inte riktigt där än utan måste elda bränsle vilket leder till utsläpp.

Att bygga en ny järnväg ger mycket utsläpp och det tar normalt 10-30 år för att kompensera det i form av minskad väg- och flygtrafik.

Elmotorer är väldigt effektiva i jämförelse med förbränningsmotorer. Tåg har mycket lågt rullmotstånd jämfört med vägfordon och luftmotståndet är också lågt tack vare en jämförelsevis liten tvärsnittsarea. Detta medför att elförbrukningen blir så låg att även om strömmen kommer från kolkraft så blir det mindre utsläpp än från en bensin- eller dieselbil.

Energianvändning

 • Elbil med 5 sittplatser i 90 km/h: 0,16 kWh/km
 • Bensinbil med 5 sittplatser i 90 km/h: 0,58 kWh/km
 • Passagerartåg med 200 sittplatser i 90 km/h: 2,12 kWh/km
 • Airbus 320 NEO med 154 sittplatser i 840 km/h: 33,48 kWh/km

Koldioxidutsläpp

Tåget och elbilen släpper inte ut något medan de används, men elproduktionen återkommer vi till lite längre ner.

 • Bensinbil: 0,14 kg/km
 • Airbus 320 NEO: 8,79 kg/km

En fullsatt Airbus 320 NEO släpper alltså ut 0,06 kg per passagerarkilometer. Bensinbilen med fem personer i ger 0,03 kg.

Elproduktion

Med konstruktion och underhåll inkluderat får vi här utsläppen för hela livscykeln:

 • Kol: 0,85 kg/kWh
 • Naturgas: 0,50 kg/kWh
 • Biobränsle: 0,25 kg/kWh
 • Solenergi: 0,03 kg/kWh
 • Vattenkraft: 0,02 kg/kWh
 • Vindkraft: 0,01 kg/kWh
 • Kärnkraft: 0,01 kg/kWh

Ett eldrivet tåg med 200 passagerare som går på el från kolkraft ger ändå bara 0,009 kg utsläpp per passagerarkilometer. 95% av tågen i Sverige går på miljömärkt el från vatten, sol och vind, och utsläppen ligger därmed på 0,0002 kg per passagerarkilometer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *