Har alla tåg nödbroms?

Besvarat av: Thomas

Nej, det finns inget krav på nödbroms. Tvärtom ställs det krav på att om tåget har nödbroms så måste föraren kunna häva den för att man ska få köra i vissa tunnlar. Alla tågmodeller har dock inte den finessen utan många nödbromshandtag måste återställas på plats med nyckel för att nödbromsen ska hävas.

Arlanda Express saknar nödbroms, i stället har de tryckknappar för nödsamtal så man kan prata med föraren. På Dubbeldäckaren finns det nödbromshandtag, men de aktiverar bara nödbromsen under 30 km/h. Över den hastigheten får lokföraren ett larm och stannar om det är lämpligt. De flesta nödbromshandtag är också försedda med mikrofon och högtalare så man kan prata med föraren.

Om man exempelvis akut behöver ambulans går det oftast snabbare att låta tåget köra vidare till nästa större station samtidigt som ambulansen kör fram dit. Om vi behöver larma ambulans så gör vi det via trafikledningen som ser till att vi får fri väg till nästa station och koordinerar med SOS Alarm.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *