Har alla tåg nödbroms?

Besvarat av: Thomas

Nej, det finns inget krav på nödbroms. Tvärtom ställs det krav på att om tåget har nödbroms så måste föraren kunna häva den för att man ska få köra i vissa tunnlar. Alla tågmodeller har dock inte den finessen utan många nödbromshandtag måste återställas på plats med nyckel för att nödbromsen ska hävas.

Arlanda Express saknar nödbroms, i stället har de tryckknappar för nödsamtal så man kan prata med föraren. På Dubbeldäckaren finns det nödbromshandtag, men de aktiverar bara nödbromsen under 30 km/h. Över den hastigheten får lokföraren ett larm och stannar om det är lämpligt. De flesta nödbromshandtag är också försedda med mikrofon och högtalare så man kan prata med föraren.

Om man exempelvis akut behöver ambulans går det oftast snabbare att låta tåget köra vidare till nästa större station samtidigt som ambulansen kör fram dit. Om vi behöver larma ambulans så gör vi det via trafikledningen som ser till att vi får fri väg till nästa station och koordinerar med SOS Alarm.

 1. Christer Bohlin skriver:

  Hej reagera på olyckan i egypten där någon drog i nödbromsen vilket orsaka en kollisionen med tåget framför.
  Märkligt att inte SJ kommit längre trots stor utredning 2002•
  Det måste vara det rätta att föraren bestämmer åtgärd om den har fåttl arm ex från telefon eller
  Ljud larm fr passagerare•
  På Tunnelbanan i Sthlm är det ännu värre när någon drar i nödbromsen mellan stationerna
  Vad händer då om det ex brinner.förare vittnar om maktlöshet då man får hundratals nöd stopp utan orsak.
  Det borde införas ett nytt system omg där det ej går att stoppa utan det utföres av föraren
  som ex på Arlanda efter larm.
  Det är otroligt att inget hänt trots den stora enkäten 2002?

  • Thomas skriver:

   I Sverige, liksom många andra länder, har vi signalsystem för att tåg inte ska kollidera. Tåg kan stanna av många anledningar och det orsakar inte olyckor. Men det är just vid brand som det är farligt att stanna i tunnlar och i och med att vi har fler tunnlar numera så har alla tåg de senaste 25 åren byggts med någon form av teknik som förhindrar detta.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *