Vad innebär nedriven kontaktledning?

Besvarat av: Martin

Varför rivs kontaktledningar och hur ser det ut?

Riven kontaktledning.

Orsakerna är många – se statistiken här – men resultatet innebär av naturliga skäl alltid trafikstopp där det skett. I ett första skede bryts strömmen för ett större område men när den exakta platsen för rivningen är lokaliserad kan man oftast koppla in strömmen på de spår som är oberörda av händelsen.

Det är inte alltid ett järnvägsfordon som river kontaktledningen. Ibland rivs den när någon av de delar som håller upp den går sönder. Träd som faller kan också riva den liksom vägfordon som trots att de är för höga försöker köra under kontaktledningen på övergångar.

Kolslitskenan till höger är så sliten att den när som helst kan gå av och orsaka en nedriven kontaktledning. Kolslitskenan till vänster ser ut som den ska göra.

De flesta fordon med strömavtagare är numera utrustade med autodrop vilket är en funktion som ser till att skadade strömavtagare sänks innan de hinner orsaka skada. Det finns också detektorer på ett flertal platser runt om i landet som letar efter felaktiga strömavtagare och larmar när sådana upptäcks. Förutom tekniska skydd ingår det i förarens arbetsuppgifter att kontrollera strömavtagaren innan fordonet går ut i trafik.

En övergiven bangård där kontaktledningen pga brist på underhåll har rivit sig själv.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *