Vad görs för att förebygga kontaktledningsfel?

Besvarat av: Thomas

Vad görs åt det ständigt återkommande problemet med rivna kontaktledningar? Antar att orsaken är en och samma vid varje tillfälle.

Orsakerna är flera, så vi behöver först titta på dem. Jag har analyserat 97 nedrivna kontaktledningar sedan två år. Orsakerna är:

 • Exakt orsak ej fastställd (fel på elanläggningen, fel på fordon eller kombination) 45%
 • Tåg (fel på tåget eller att det har stannat/belastat på fel plats) 25%
 • Vägtrafikanter (lastbilar/traktorer oftast vid järnvägsövergångar) 13%
 • Djur (oftast fåglar) 7%
 • Träd (oftast i samband med kraftiga vindar eller snöfall) 5%
 • Väder/natur 4%

Åtgärder som vidtagits för att minska antalet nedrivna kontaktledningar är:

 • Fler fordon får utrustning som känner av fel på strömavtagaren och automatiskt bryter strömmen innan en nedrivning sker.
 • Detektorer längs med spåren som fotograferar strömavtagarna när de passerar och kan stoppa tåget innan en nedrivning sker.
 • Trädsäkring – i förebyggande syfte såga ner träd som står nära järnvägen.
 • Känsliga platser, där tågen ska vara försiktiga med effekten, märks ut med vägmärken.

Trafikverket skriver att det sker ungefär ett kontaktledningsfel om dagen, och att det varit så sedan 1970-talet.

 1. […] är många – se statistiken här – men resultatet innebär av naturliga skäl alltid trafikstopp där det skett. I ett första […]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *