Hur kopplas tåg ihop?

Besvarat av: Martin

Hur kopplar man ihop lok, vagnar och motorvagnar och vilka anslutningar finns mellan fordonen?

Två X40-motorvagnar utanför verkstaden i Västerås. Det automatiska Sharfenbergskopplet med överliggande elkoppel syns tydligt. På fordonet till höger är skyddskåpan nedfälld.

I Sverige används skruvkoppel mellan lokdragna personvagnar och godsvagnar, med undantag för malmtågen i norr som har halvautomatiska koppel. Motorvagnar har oftast automatkoppel där själva kopplet är samma på alla typer av motorvagnar men den elektriska delen samt höjden varierar. Med några få undantag kan alltså alla motorvagnar kopplas ihop med den mekaniska delen av automatkopplet om så skulle behövas vid bogsering av trasigt fordon. I normal trafik kan man inte blanda olika fordonstyper då även elkopplen måste passa med varandra om fordonen ska fungera.

Här syns tydligt de anslutningar som finns på ett Rc6-lok. Ett uttag för tågvärmeström under varje buffert, dubbla uppsättningar luftslangar mellan buffertarna, i mitten skruvkopplet med krok, under SJ-loggan sitter uttaget för multkabeln och under ena frontrutan det lilla uttaget för UIC-kabeln.

Förutom själva kopplet mellan lok och vagnar finns det beroende på fordonstyp ett flertal andra kopplingar. För ett persontåg är det två luftkopplingar, huvudledning och matarledning, samt kabel för tågvärmeström och den lilla UIC-kabeln som hanterar bland annat utrop och dörrar. På godståg är det oftast bara huvudledningen som behöver kopplas, men vissa godståg har matarledning också.

Mellan två lok som kopplas ihop, när båda lok ska användas, tillkommer oftast en särskild multipelkabel men i vissa fall räcker det med UIC-kabeln eller motsvarande mindre kabel. Matarledning kopplas alltid mellan loken även om tåget som dras inte har sådan.

Mellan personvagnar finns förutom alla ovan nämnda anslutningar även gångbryggor som ska fällas ner så resenärer och personal kan passera.

Ett lok bogserar en motorvagn med hjälp av ett övergångskoppel.
Två ihopkopplade malmtågslok med halvautomatiskt koppel.
Här syns tydligt de olika anslutningarna som finns på en personvagn. Det finns bl.a. dubbla uppsättningar luftslangar där de röda kranarna är huvudledningen och de gula matarledningen.
Motorvagnar som består av flera vagnar har fasta kopplingar mellan vagnarna och går inte att dela i normal drift. Ett sådant exempel är Kustpilens trevagnars Y2-tåg. i just detta fall delar vagnarna dessutom på mellanboggierna.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *