Var finns planskilda korsningar?

Besvarat av: Martin

Olika järnvägslinjer

När järnvägarna i landet byggdes var det ofta av privata bolag och dessa behövde ibland korsa varandra vilket gjordes bäst med planskilda korsningar så trafiken kunde rulla obehindrat på båda banor. Idag tillhör alla banor Trafikverket men flertalet av dessa korsningar lever kvar ändå då de fortfarande fyller sin funktion.

Arlandabanan

Arlandabanan är ett exempel på en ny linje som tillkommit i modern tid och som behövde anslutas till den befintliga Ostkustbanan. Myrbacken heter platsen där Arlandabanan i norr viker av från Ostkustbanan och här korsas ett av Ostkustbanans två spår på en bro. Den södra anslutningsplatsen heter Skavstaby och här korsar Ostkustbanans dubbelspår ett av Arlandabanans spår. I tunneln under flygplatsen finns en planskild korsning där ena spåret in till Arlanda Södra och Norra korsar dubbelspåret i riktning norrut strax innan Arlanda Central.

Fagersta

Strax öster om Fagersta C korsar Godsstråket genom Bergslagen banan Ludvika-Västerås på en bro.

Ett tåg på väg från Ludvika till Västerås är på väg att passera under Hector Rails tåg mot Timrå strax öster om Fagersta C.

Flen

Före detta TGOJ-linjen Eskilstuna-Oxelösund korsar Västra stambanan på en bro i östra änden av Flens station.

Frövi

Godsstråket genom Bergslagen korsar den före detta TGOJ-linjen på en bro omedelbart norr om Frövi station.

Grängesberg

Strax söder om Grängesberg korsar den före detta BJ-linjen den före detta TGOJ-linjen på en bro. Båda spår går från Grängesberg till Ställdalen men byter av historiska skäl plats med varandra här då linjerna gick åt varsitt håll efter Ställdalen. Idag finns det egentligen inget behov av den här korsningen men det finns heller ingen anledning att bygga bort den.

Korsningen strax söder om Grängesberg.

Hallsberg

I väster vid Tälle korsas Västra stambanan av Godsstråket genom Bergslagen som går på en bro. Bron har också ett spår som gör att tåg från rangerbangården kan gå söderut på Västra stambanan utan att störa mötande trafik.

Helsingborg

Strax söder om Helsingborg korsar den nya dubbelspåriga banan till Lund den gamla enkelspåriga.

Hultsfred

Några kilometer söder om Hultsfred korsar smalspåret Västervik-Växjö järnvägen Nässjö-Oskarshamn på en bro.

Härnösand

Några kilometer norr om Härnösand korsar nya Ådalsbanan den gamla banan på en hög bro. Det har tidigare gått trafik till Älandsbro men spåret är för närvarande otrafikerat och kommer mest troligt att så förbli.

Karlskrona

Banan mot Kristianstad korsar banan mot Emmaboda.

Nyköping

Väster om Nyköpings station korsar den före detta TGOJ-linjen Eskilstuna-Oxelösund Nyköpingsbanan på en bro.

Ett regionaltåg har nyss lämnat Nyköping på väg mot Norrköping och passerar under fd TGOJ-linjen Eskilstuna-Oxelösund.

Södertälje

Stationen Södertälje Syd är en enda stor planskild korsning med fyra plattformsspår på övre plan för fjärr- och regionaltågstrafiken på Västra stambanan och två plattformsspår på undre plan för pendeltågen som går på den gamla linjen Flemingsberg-Järna. Västra stambanan har dessutom en planskild anslutning till Svealandsbanan omedelbart väster om plattformarna. Det är alltså olika banor som korsar varandra kombinerat med planskildhet av trafiktekniska skäl.

Åmål

Strax söder om stationen korsar linjen till Svanskog Bergslagsbanan på en bro.

Trafiktekniska skäl

Av trafiktekniska skäl bygger man ofta planskilda korsningar där linjer delas åt olika håll för att tågen inte ska behöva stanna eller hindra övrig trafik i onödan. Dessa kan vara utförda som tunnlar/kulvertar eller broar.

Borlänge

Det finns en planskild förbindelse från godsbangården till linjen söderut mot Ludvika som korsar Dalabanan på en bro.

Gävle

Här ansluter järnvägen från Falun-Storvik till Ostkustbanan och det finns en bro över den senare för att planskilt ta sig till alla spår på Gävle Central samt till godsbangården.

Göteborg

I Göteborg finns det ett antal planskildheter i och kring Olskroken.

Det finns två broar som korsar Västra stambanan och förbinder Västkustbanan med Göteborg C och Olskroken. Det finns också en bro som korsar Bergslagsbanan och förbinder Västra stambanan med hamnbanan.

En planskildhet är under byggnad och den kommer att korsa Bergslagsbanan för att förbinda Sävenäs rangerbangård och depå med Västkustbanan. Antalet planskildheter kommer att öka allt eftersom utbyggnaden av Västlänken framskrider.

Järna

En bro skapar en planskild korsning för norrgående tåg från Nyköpingsbanan mot Stockholm. Den gamla stambanan mellan Järna och Flemingsberg korsar över Grödingebanans spår för norrgående trafik. Den gamla och nya banan korsar varandra på ytterligare ett ställe före Södertälje.

Lund

Spåret för södergående tåg från Västkustbanan går under södra stambanan.

Malmö

Det finns ett flertal planskilda korsningar i och runt Malmö.

I Arlöv finns en dubbelspårstunnel som möjliggör att två spår byter plats med två andra spår som en anpassning för högertrafiken som gäller på de danska järnvägarna dit linjen går.

Strax norr om Malmö C vid Östervärn finns två broar som förbinder centralen och godsbangården med Kontinentalbanan mot Trelleborg.

Mellan Hyllie och Öresundsbron finns två planskildheter, båda anslutande banor går till Svågertorp fast från varsitt håll.

Söder om Malmö vid Lockarp finns en planskild korsning där Kontinentalbanan Malmö-Trelleborg korsar banan från Öresundsbron och Malmö-Hyllie vidare mot Ystad.

I Stockholmsområdet finns ett flertal planskilda korsningar enligt nedan:

Flemingsberg

I södra änden av Flemingsbergs station delar sig banan mot Göteborg och Tumba-Södertälje och det finns en planskild korsning för ett av spåren.

Norra Bantorget

Vid Norra Bantorget strax norr om Stockholm C finns en dubbelspårstunnel som skapar en planskild korsning för tågen som ska till/från spår 1-8 och spår 10-19. Alla pendeltåg använde den innan de flyttades till Citybanan. Nu används tunneln istället av vissa fjärr- och regionaltåg och då främst de som använder Mälarbanan.

Tomteboda

Här finns flera planskilda korsningar. Det finns fyra broar varav två ansluter Mälarbanan med Ostkustbanan och två som ansluter Mälarbanan med Citybanan. Båda korsar Ostkustbanan och Tomteboda bangård. Det finns även en tunnel från Tomteboda bangård under Ostkustbanan vidare mot Värtan med en förgrening mot Karlberg.

Mälarbanans broar i Tomteboda.
Karta över spårsystemet i Tomteboda. I övre vänstra hörnet finns Mälarbanan följd av Ostkustbanan norrut, Värtabanan, Citybanan och till sist Ostkustbanan söderut längst ner på kartan.

Ulriksdal

Strax norr om Ulriksdal station finns ett spår som norrifrån via en tunnel från det östligaste spåret går under Ostkustbanan in till Hagalund och Tomteboda.

Älvsjö/Årstaberg

Eftersom nya Årstabron används för Citybanans pendeltåg och gamla för övriga tåg till/från Stockholm C behöver det västligaste spåret (söderifrån) byta plats och gör det via en lång bro vid Årstaberg.

Älvsjöbågen heter bron i bilden som tillåter ett av fjärrtågsspåren att byta plats planskilt så att tågen obehindrat tar sig till gamla Årstabron. Strax bortom betongportalen korsas spåret till Liljeholmen.

I Årstaberg finns också en planskild anslutning från fjärrtågsspåren norrifrån till Älvsjö godsbangård.

Det finns också en planskild anslutning till Liljeholmen som går under stambanan.

Strax norr om Älvsjö station finns en dubbelspårstunnel som används för pendeltågen från Citybanan till Nynäshamnslinjen som går under stambanan.

Söder om Älvsjö finns en planskild anslutning från tre av de fyra spåren in till pendeltågsdepån och i förlängningen även till Älvsjö godsbangård.

Ett pendeltåg mot Södertälje möter ett pendeltåg från Nynäshamn vid den planfria korsningen strax norr om Älvsjö station. I bakgrunden syns Älvsjöbågen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *