Öppningsbara broar

Besvarat av: Thomas

I Södertälje finns det en öppningsbar järnvägsbro. Utifrån detta har jag följande frågor.

Hur många och vilka öppningsbara järnvägsbroar finns i Sverige?

Det finns 14 stycken, vi har en förteckning här: Var finns öppningsbara broar?

Vilken öppningsbar järnvägsbro är den mest vältrafikerade med avseende på antalet tåg per dygn?

Det är Norsholmsbron över Göta Kanal på södra stambanan mellan Norrköping och Linköping med 199 tåg per dygn.

Hur ofta blir pendeltågen vid Södertälje försenade på grund av broöppning?

Ungefär en gång om dagen. Cirka 320 händelser per år.

Hur ofta blir tågen i allmänhet försenade på grund av broöppning?

Ungefär 1,5 gånger om dagen. Cirka 560 tåg per år.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *