Hur långt körs ett tåg på ett år?

Besvarat av: Martin

Hur lång sträcka rullar lok och vagnar på ett år?

Sven-Olof
X 2000 avverkar många kilometer på ett år.

Sträckan varierar beroende på tjänstgöringen. Generellt rullar snabbtågen längst eftersom de avverkar långa avstånd i höga hastigheter. Växellok kommer inte långt i sin tjänstgöring även om de används hela dagarna.

1800 kilometer på ett dygn är ingen ovanlighet för snabbtåg, 800-1300 kilometer för ett lok som drar persontåg är relativt vanligt. Det finns långa och korta omlopp för fordonen så sträckorna som avverkas varierar väldigt mycket, en fordonstyp kan ena dagen ha ett omlopp som ger 100 kilometer för att nästa dag rulla 1300 kilometer.

Fordonen körs långa sträckor på ett år men de är även stillastående för underhåll och alla dagar har inte lika mycket trafik. De X2-drivenheter som gått längst har snart gått 10 miljoner kilometer, alltså 250 varv runt jorden. Det finns fordon som körts i snitt 1000 kilometer om dagen sedan de levererades i mitten av 90-talet.

Vagnar rullar såklart lika mycket som loken som drar dem men generellt blir det mer kilometer för personvagnar än för godsvagnar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *