Görs något särskilt när ett tåg korsar en landsgräns?

Besvarat av: Martin

Görs något särskilt när tåg körs över gränsen till ett annat land?

Sten

Det görs inget uppehåll vid någon gräns för att utföra något särskilt. Personalen i respektive land har oftast utbildning för att köra in till grannlandet så personalbytet sker inte exakt vid gränsen.

I Sverige har vi sex linjer som ansluter till våra grannländer. En till Finland, en till Danmark och fyra till Norge.

Mest trafikerad är Öresundsbron till Danmark. Danska järnvägarna har ett annat signalsystem och en annan kontaktledningsspänning. Fordonen som trafikerar banan har utrustning för att klara detta. Bytet sker under gång och är inget resenärerna märker. Danska järnvägarna har sitt eget regelverk och andra optiska signaler än vi har men det påverkar inte gränspassagen.

Öresundsbron.

Linjen till Finland är lite speciell då länderna har varsitt spår med olika spårvidder in till närmaste station i respektive land, Haparanda i Sverige och Tornio i Finland. Spåren är inte elektrifierade och enkelspåret över bron har fyra skenor, två för varje spårvidd. Det går i dagsläget knappt någon trafik här men i Sverige gäller svenska regler oavsett spårvidd och i Finland är det således finska regler som gäller. Gränsen går nästan mitt på bron. Det finns utrustning för att ställa om spårvidden på genomgående vagnar men den används inte längre då den gränsöverskridande trafiken är väldigt blygsam och de små genomgående godsmängderna lastas om. Spåren går inte särskilt långt in i de båda länderna och i nuläget finns det inte någon persontrafik här även om det finns vissa planer att starta sådan. Norrtåg kör till Haparanda och i Finland stannar tågen mot Kolari vid Tornio Östra. Det är 3,5 kilometer mellan stationerna.

Fyrskensspåret i Haparanda.

De fyra linjerna till Norge korsar gränsen vid Riksgränsen, Storlien, Charlottenberg och Kornsjö. Gränsövergången vid Storlien har inte mycket trafik, mestadels bara fyra persontåg per dygn. Norge har samma hyttsignaleringsystem och samma kontaktledningsspänning som vi har så det händer inget särskilt i fordonen vid gränsen. Alla linjer är elektrifierade utom den som korsar gränsen vid Storlien men arbete pågår att elektrifiera även den. Norge har andra optiska signaler och sitt eget regelverk men som vid övriga passager är det inget man som resenär märker.

Vid signalen bortanför bergsskärningen börjar Norge!

Läs mer

Vår egen artikel om hur det går till vid gränsen mot Danmark.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *