Hur går det till vid gränsen till Danmark?

Besvarat av: Thomas

Öresundsbron mellan Sverige och Danmark

Järnvägar är väldigt nationella, så att korsa en nationsgräns innebär många förändringar.

Det första som sker, redan i Malmö är att man byter sida. Sverige har vänstertrafik och Danmark högertrafik.

Nästa byte rör elektriciteten. I Sverige har vi 15 000 volt medan Danmark har 25 000. Strax före Öresundsbron är det strömlöst i knappt 200 meter och sedan blir det dansk spänning.

Ute på bron går gränsen mellan Sverige och Danmark men det innebär ingen förändring för järnvägen.

På den konstgjorda ön Pepparholmen, där Öresundsbron övergår i tunnel på grund av flygtrafiken till/från Kastrup, sker flera byten:

  • Danskt signalsystem – det räcker inte längre med en svensk lokförarutbildning utan man behöver lära sig danska skyltar och signaler.
  • Danskt tågskyddssystem – tåget måste ha teknisk utrustning för att kunna läsa danska signaler och hastighetsbegränsningar. Vid passagen aktiveras den danska och den svenska inaktiveras automatiskt.
  • Dansk trafikledning – man behöver förstå danska och kunna järnvägstermerna.

Liten dansk-svensk järnvägsordlista

banegård = station
jernbane = järnväg
køreplan = tidtabell
køreledning = kontaktledning
køretøj = fordon
lokomotivfører = lokförare
sporskifte = växel
stationsbestyrer = tågklarerare
tog = tåg
trinbræt = hållplats

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *