Hur parkerar man tåg?

Besvarat av: Thomas

Vad finns det för regler och bestämmelser gällande hinderfritt område och metertavlor vid växling? Vem bär ansvar då ett tåg som står uppställt ej är hinderfritt och annat inkommande tåg kör på detta tåg?

KS

Tåg kan parkeras på vanliga huvudspår vid plattformen, men oftast sker det på så kallade uppställningsspår intill stationen eller vid verkstaden/lokstallet. Uppställningsspår har i allmänhet låg standard eftersom man inte behöver köra så fort när man ska parkera.

Uppställningsspåren är sidospår och för dessa är kraven lägre eftersom det definitionsmässigt inte går att köra tåg där, utan man kan endast flytta järnvägsfordon i låg fart utan resenärer – så kallad växling.

Metertavlor är en bekvämlighet som finns på ett fåtal ställen för att underlätta för föraren att se hur långt fram man behöver köra för att inte stå i vägen.

På sidospår finns det inget krav i TTJ (Trafikverkets Trafikbestämmelser för järnväg) att alltid parkera hinderfritt (dvs tillräckligt långt bort från en växel så man inte står i vägen för andra). Det kan eventuellt finnas i lokala bestämmelser, men generellt kan man säga att det hör till god ton att alltid stå hinderfritt för att inte försvåra för nästa förare som kommer. Men ett järnvägsfordon som inte står hinderfritt på ett sidospår orsakar ingen olycka eftersom den tillåtna hastigheten är så låg där och på sidospår får man aldrig köra fortare än att man kan stanna före hinder.

TTJ modul 10 Växling System H, punkt 3.3 Uppsikt i rörelseriktningen, sidan 18-19 lyder:

Uppsikt ska hållas i rörelseriktningen både på området framför växlingssättet och på anslutande spår.

På sidospår kör man som siktrörelse:

Siktrörelse innebär att hastigheten måste anpassas till siktsträckan.

TTJ modul 1 Termer, punkt 5, sidan 27.

I det här fallet kör man enligt halv siktfart:

Halv siktfart innebär att fordonssättet kan stanna inom halva siktsträckan, före ett stillastående spårfordon, och så att kollision med ett mötande spårfordon som också framförs i halv siktfart kan förhindras.

TTJ modul 1 Termer, punkt 5, sidan 27.

Om föraren sitter längst fram så är det föraren som ansvarar för att anpassa hastigheten och stanna före hinder.

Om föraren är främst i rörelseriktningen ska han hålla uppsikt i rörelseriktningen vid en växling.

TTJ modul 10 Växling System H, punkt3.3, sidan 19.

Om föraren inte är längst fram så har man i stället en person som agerar signalgivare och kommunicerar med föraren vid radio/telefon eller handsignaler. Signalgivaren är då ansvarig för att guida föraren så det blir rätt hastighet och att man stannar före hinder.

Vid växling vilar ett tungt ansvar på den som håller uppsikt i rörelseriktningen, oftast föraren. Man måste se sig noga för och anpassa hastigheten så man upptäcker hinder i tid och stannar före.

Referenser

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *