Vilka tåg får använda Citybanan?

Besvarat av: Martin

Vilka tåg får köra i Citybanan i Stockholm, är det bara SLs pendeltåg eller kan även andra tåg som FlixTrain köra i tunneln också?

E

Citybanan är öppen för alla tåg utom godståg under förutsättning att tågen har kraft nog att ta sig upp och tillräckligt bra parkeringsbromsar för att säkras mot rullning i den brantaste backen.

Normalt sett trafikeras banan enbart av pendeltåg och dessa är de enda tåg som kan göra uppehåll för resandeutbyte då stationernas plattformsdörrar är konstruerade för att enbart passa till dörrarna på X60-tågen.

Vid arbeten på banan ovan jord har det körts andra tåg via Citybanan. Till exempel har posttåg körts den vägen.

Då Citybanan har tvåskenssignalering krävs en mindre kompletteringsutbildning för att få köra där.

Läs mer

TTJ om tvåskenssignalering.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *