Hur fungerar försignaler?

Besvarat av: Martin

Är fristående försignaler kopplade via elektrisk krets till den signalen den signalerar åt, så att den bara kan visa det påståendet som gäller för nästkommande signal rent tekniskt, eller kan fjärren manuellt manövrera dessa, för att t.ex. sakta ner ett tåg tidigare än vanligt?

Fundersam

Det stämmer att försignalens besked helt och hållet beror på vad signalen den försignalerar visar. Syftet med försignaleringen är att ge förvarning om vad nästa signal ger för besked så att man hinner anpassa tågets hastighet innan det kommer fram till signalen. Försignalen går alltså inte att styra separat.

Försignalen till Storliens infartssignal visar ”vänta stopp” vilket innebär att infartssignalen visar ”stopp”. Avståndet mellan signalerna är 1000 meter vilket är tillräckligt avstånd för att man ska hinna stanna vid infartssignalen. Tåget på bilden är dock på väg åt andra hållet och påverkas inte av denna signalbild.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *