Varför finns det tågvärdar på tågen?

Besvarat av: Martin

Vad gör egentligen tågvärdarna på tågen? Går det inte lika bra utan?

Undrande

Tågvärdens uppenbara arbetsuppgift, den som resenärerna oftast märker, är att kontrollera biljetter och i vissa fall också sälja biljetter. På vissa fordon ingår även avgångsproceduren som arbetsuppgift. Den senare avser att ha koll på resandeutbytet vid uppehåll och när det är klart endera stänga dörrarna eller signalera till föraren att dörrarna ska stängas och sedan kontrollera att allt ser bra ut innan tåget avgår. Samtidigt som dessa uppgifter sköts har tågvärden också koll på det allmänna läget ombord på tåget och finns tillgänglig om något händer eller om någon resenär behöver hjälp.

Beroende på vilken trafik och vilket bolag det handlar om hanterar tågvärden också utrop vid stationer med anslutande trafik. Om tåget är försenat hanteras också resenärernas anslutningar, beställning av taxi m.m. På Tåg i Bergslagen sköter tågvärden även kiosken i Reginatågen.

Det som inte syns förrän något allvarligt händer är att tågvärden hjälper till vid evakuering och att hantera händelser ombord så som brandlarm, nödsamtal och liknande. Om föraren är satt ur spel ingår att överta dennes säkerhetsuppgifter för att t.ex. stoppa övrig trafik samt kontakta trafikledningen hos Trafikverket och motsvarande funktion hos den aktuella operatören.

Finns det ingen tågvärd och något i tåget måste kontrolleras eller hanteras på plats blir föraren tvungen att stanna med tåget för att utföra uppgiften. Förutom att tåget försenas innebär det också att det tar längre tid att kontrollera t.ex. ett brandlarm eller annan kritisk händelse ombord. Beroende på var tåget befinner sig kan det påverka övrig trafik också. Vid en händelse där föraren är satt ur spel finns det ingen som kan ta hand om resenärerna och det är stor risk för spontanevakuering, vilken i många fall kan vara livsfarlig. Det tar tid att skicka ut personal till det stillastående tåget och under tiden finns det ingen som kan informera resenärerna om vad som händer.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *