Är det någon skillnad mellan ett tåg och ett tågsätt?

Besvarat av: Martin

Vad är det för skillnad på tåg och tågsätt? Kan ett tåg bestå av flera tågsätt?

Daniel

Den för gemene man uppenbara betydelsen av ordet tåg är att man menar en motorvagn eller lok som drar på vagnar och kommer åkande på rälsen och att dessa fordon är ett tågsätt. Vilken rörelseform det handlar om är inget som har betydelse utan allt är ett tåg även om det säkerhetsmässigt handlar om spärrfärd, växling eller tågfärd.

I järnvägens värld har ordet tåg flera betydelser. Tåg är en kortform av tågfärd men även en kortform av tågsätt, så det gäller att veta vad som åsyftas när ordet används.

Med tågsätt menar man de fordon som utgör en tågfärd (den regelmässiga benämningen av ett tåg). Ett tåg kan således bara bestå av ett tågsätt men ett tågsätt kan bestå av flera fordon.

Ett tågsätt bestående av två motorvagnsenheter.

Som exempel kan vi ta två motorvagnsenheter som var och ett är ett tågsätt. Om dessa kopplas ihop blir de bara ett tågsätt. Delar man på dessa blir de återigen två tågsätt. Ett tågsätt kan bestå av hur många fordon som helst.

Det finns såklart andra rörelseformer än tåg, och fordonet som kopplas till eller från kan ju lika gärna vara ett växlingssätt eller ett spärrfärdssätt, men frågan handlar om tåg så vi håller oss till det.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *