Stolpar, mitt i eller på sidan?

Besvarat av: Martin

Hur kommer det sig att man på dubbelspårig järnväg alltid/oftast har kontaktledningen separerad med en separat stolpe på varje yttersida av spåren istället för en stolpe i mitten med ledningar på varje sida, som så ofta är på spårväg?
Gissar på att det kan ha med att underlätta vid arbeten eller för att kunna köra på andra spåret om en stolpe på ett spår faller. Men kostnadsmässigt kan man tycka att det borde vara väldigt attraktivt att spara pengar genom att halvera antalet kontaktledningsstolpar på järnvägen genom att ha en stolpe mellan de två spåren istället…

Elias Lundgren

En av anledningarna att placera stolparna på utsidan av dubbelspår istället för mellan spåren är att det måste vara mer utrymme mellan spåren om det ska stå en stolpe där. Dubbelspåret tar alltså mer mark i anspråk då. När stolparna står på sidan kan de meranvändas för montering av signaler och tavlor. Båda spår måste också ha sugtransformatorer med jämna mellanrum och utrustning som håller kontaktledningen sträckt. När stolparna står på utsidan finns det mer plats att montera sådant och allt blir också mer lättåtkomligt för underhåll.

Dubbelspår med kontaktledningsstolparna på varsin sida.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *