Flest motorvagnar?

Besvarat av: Martin

Varför har vi så många motorvagnar och inte lika många lok? Majoriteten av alla nya tåg är motorvagnar.

Anders

Det är helt klart motorvagnar som dominerar bland de nyare tågen i Sverige idag. Flixtrain och Snälltågets lokdragna persontåg har förvisso nyare lok, men vagnarna de drar på är inte nya. Varför har det då blivit så här?

Nytt motorvagnståg på ny bro.

Vad som beställs är naturligtvis upp till den som beställer och vad man anser vara ekonomisk fördelaktigt och vilket sorts fordon som passar den tänkta trafiken. SJ har satsat på motorvagnar länge nu och ser ut att fortsätta med det.

En sprillans ny ER1på provkörning utanför Västerås.

Olika strategier gynnar olika fordon. Just nu är motorvagnar det som gäller när nya fordon köps in. Fördelen med motorvagnar är att inga rundgångar (förflyttning av loket från ena änden av tåget till den andra) behövs vid riktningsbyten och hanteringen vid avställning och dylikt är enkel och snabb. Accelerationen är oftast bättre också. Nackdelen är att flera vagnar än nödvändigt tas ur trafik vid fel på en enskild vagn då motorvagnståg inte är delbara som lokdragna tåg är. Kopplar man ihop flera motorvagnar krävs oftast mer personal också då genomgång mellan tågsätten saknas. Ihopkopplingen som sådan är dock väldigt mycket snabbare och enklare än att koppla till fler vagnar i ett lokdraget tåg.

Loktågen lever än i allra högsta grad även om vagnarna är av äldre årgång, men oftast grundligt renoverade till modern standard. Loktågens största fördel är att det är enkelt att anpassa tågens storlek till efterfrågan även om till- och frånkoppling tar tid. Största nackdelen är att riktningsbyten tar betydligt längre tid och tar fler spår i anspråk än vad ett motorvagnståg gör.

Läs mer

Jarnvag.net om vanliga tåg i Sverige.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *