Varför väntar man utanför stationen på möte?

Besvarat av: Thomas

Det händer ibland att man inte får åka in på en station eller driftplats under tiden man väntar på tågmöte. Varför är det så? Är det inte bättre att åka in på stationen, göra resandeutbyte och vänta på det mötande tåget där?

Det är så för att stationen saknar ”samtidighet”. Det betyder att båda tågen inte kan ha grönt in samtidigt, utan stationen kan bara ta emot ett tåg i taget. Anledningen är att det saknas skyddssträcka mellan den punkt där tåget ska stanna och den punkt (växeln) där det kan krocka med det andra tåget.

Skyddsavståndet upprätthålls i den här situationen genom att det ena tåget väntar utanför stationen på att det andra kommit in och stannat. Därefter får det grönt och kan köra in.
För kort avstånd från den röda signalen till växeln där vi skulle kunna krocka med det andra tåget. Vi måste köra in och stanna innan det andra tåget får grönt och kan köra förbi oss.

Normalt sett är det tåget som kommer till stationen först som får köra in först, men om de kommer ungefär samtidigt (+/- 3 minuter) måste det ena vänta utanför.

Men hur ser det ut på en plats där tågen kan köra in samtidigt? Jo, antingen får man flytta in signalerna så det blir längre avstånd från signalen till växeln eller så har man skyddsväxlar så att tågen inte kan krocka:

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *