Varför saknar nya tåg öppningsbara fönster?

Besvarat av: Martin

Jag undrar varför nya tåg inte har öppningsbara fönster för att bland annat kunna säkra tillgången till syre vid oplanerade stopp. När till exempel kontaktledning rivs ner, påkörningar sker eller ett tåg går sönder, och ett eller flera tåg fastnar en längre stund utan tillgång till ström, blir det väldigt varmt och syrefattigt invändigt, särskilt om dörrarna inte får öppnas. Personvagnar och äldre motorvagnar t.ex. X14 har fönster som kan öppnas vid behov, men nyare fordon med HVAC-anläggningar har i princip aldrig öppningsbara fönster. Det är förstås en självklarhet att värmen inte ska släppas in på sommaren hur som helst och tvärt om, eftersom det hindrar rätt temperatur att hållas under gång. Men i till exempel spårvagn typ M06 i Norrköping, samt i andra länder, finns öppningsbara fönster som normat är låsta, men som vid behov kan låsas upp och öppnas. Om även moderna fordon på våra järnvägar hade detsamma så hade tillgången på syre varit säkrad vid större stopp utan tillgång till el.
Jag tänker främst på denna artikel: https://www.aftonbladet.se/nyheter/a/y6yaRE/sj-tag-fastnade-i-katrineholm-fast-i-fyra-timmar
Det finns såklart fler liknande exempel.
Det må vara ganska sällan som denna typ av händelse inträffar i en sådan omfattning. Men det är väl egentligen en självklarhet att överlevnadsinstinkten bland resenärer i praktiken hamnar före regler om stängda dörrar?
Om några fönster hade kunnat låsas upp och öppnats vid ett scenario som ovan länkat, hade faktiskt risken att resenärer på eget bevåg nödöppnar dörrar för att få in luft kunnat ha förebyggas. Spontannödöppnade dörrar borde väl vara att betrakta som ännu farligare (hängande trådar, trafikerade spår, fallrisk, etc.). En syrefattig och varm miljö kan påverka många, speciellt i längden. Alla är olika känsliga och en del har sjukdomar.

Riskanalyseras inte detta vid inköp av nya fordon? Hur kan det komma sig att vi 2023 fortfarande beställer och godkänner nya fordon utan möjlighet att öppna fönster i svåra situationer, samtidigt som resenärer på grund av detta på eget bevåg nödöppnar dörrar för att kunna fläkta och andas?

Detta hade säkerligen inte varit någon särskilt dyr investering heller, och det räcker såklart med att en viss andel av alla fönster är öppningsbara.

Hoppas ni lyckas finna svar på min långa fråga!

Tobias

Svaret är väl att det inte har specificerats öppningsbara fönster i någon upphandling. Det är såklart inte något problem att bygga tåg med fönster som kan låsas upp och öppnas vid behov och tanken är god.

ER1 är en av de nya motorvagnstyperna som saknar öppningsbara fönster.

Det är inte alls vanligt med långa oplanerade stopp där situationen med syrebrist och hög temperatur inne i tåget uppstår, även om media kan ge intrycket att det händer väldigt ofta. Jag som svarar på frågan har kört tåg mer än 18 år och behovet har aldrig uppstått på nåt av mina tåg.

Hade öppningsbara fönster funnits skulle dessa garanterat missbrukas och lås hindrar inte detta fullt ut.

Vid långvariga stopp där behovet av frisk luft finns måste det såklart vara ganska högt prioriterat att öppna det som går att öppna. Vid vissa situationer är det väldigt enkelt att genomföra och ibland mer komplicerat, men ändå genomförbart om man vill.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *