Vad innebär ordet överlämningsbangård?

Besvarat av: Thomas

Vad är skillnaden mellan en sådan och någon annan typ av bangård?

Anonym frågeställare

En bangård är ursprungligen en station, jämför det danska ordet banegård och det tyska Bahnhof som motsvarar station på svenska. I Sverige förekommer också både Stationsgatan och Bangårdsgatan som namnet på gatan närmast järnvägen i samhällen. Men betydelsen har skiftat i svenskan och i dag menar man med bangård ett spårområde, i princip en del av en station.

Spårområden, eller bangårdar, kan användas för olika saker och därför kan man prata om olika typer av bangårdar. Vanligast är väl godsbangården där man sätter ihop vagnar till godståg. Vagnarna kommer oftast från industrier i närheten.

På en godsbangård kör tågen in och ut, och vagnar flyttas mellan tågen där.

En bangård som används enbart för vagnar till/från en industri brukar kallas just överlämningsbangård och i de fall det finns en sådan brukar det finnas andra bangårdar i närheten så att det finns ett behov att skilja dem åt med olika namn. Tekniskt sett behöver det inte finnas något som skiljer dessa åt. Det är helt enkelt vad respektive bangård används till som avgör vad den kallas. Det kan till exempel vara så att industrin har ett eget lok och växlar sina egna vagnar. Dessa körs sedan till en överlämningsbangård där operatören som drar vagnarna vidare hämtar dem.

Bangårdar används till olika saker och benämns därför på olika sätt. Bilden visar en uppställningsbangård som används till att parkera motorvagnar som inte är i trafik för stunden.

I vissa fall kan namnet på en bangård leva kvar långt efter att den slutat användas för det ändamålet. Det viktiga är att den heter något i de fall de finns flera att välja på. Järnvägen är konservativ och man gillar inte att ändra namn i onödan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *