Varför infördes tvåskenssignalering och var finns den?

Besvarat av: Martin

Varför infördes tvåskenssignalering och var finns den?

Niklas

Införandet av tvåskenssignalering på Citybanan i Stockholm och Citytunneln i Malmö är en förberedelse för det nya europeiska signalsystemet ERTMS nivå 1, där optiska signaler och punktformig signalöverföring kommer att finnas kvar på samma sätt som med dagens ATC-system. Informationen till föraren via fordonets ETCS blir samma som på system E2 där optiska signaler saknas helt.

Systemet infördes på Citybanan och Citytunneln som en temporär lösning innan anslutande banor fått ERTMS. Det hade inte varit praktiskt att utrusta dessa korta sträckor med ERTMS när alla anslutande linjer har system H och ATC.

Läs mer

TTJ om tvåskenssignalering, länk till lättläst sida på tydal.nu.

Tågexperternas artikel om de olika trafikeringssystemen på de svenska järnvägarna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *