Hur fungerar parkeringsplatser för tåg?

Besvarat av: Thomas

T.ex. i Uppsala ställs främst Mälartåg upp strax söder om stationen.
Har Mälartåg ”hyrt” två-tre uppställningsspår?
Vem bestämmer var tåget ska parkeras någonstans? Låter som en logistiskt svårt pussel, med försenade/trasiga tåg, att fel individer blir inparkerade och dylikt.
Om det bara finns en typ av motorvagn från ett bolag så kanske det inte spelar så stor roll – bara ta det som är ytterst?
Om inte kan ju värre situationer uppstå om t.ex. ett SJ-tåg blockerar för ett Mälartåg att komma ut.

Undrande
Parkerade tåg.

Man ansöker ett år i förväg hos Trafikverket om hur mycket uppställningskapacitet man behöver och vilka tider samt platser det handlar om.

Det gäller att planera uppställningen noga så att fordon inte blir inparkerade. Detta är upp till operatörerna att ordna själva. Vanligtvis delar inte flera operatörer på samma spår så det ska normalt inte gå att parkera in någon annans fordon men saker händer så teoretiskt är det mesta möjligt.

Oftast är det inte så enkelt som att bara ta ett annat fordon av samma sort om det man ska ha inte är tillgängligt. Det är många faktorer som påverkar fordonsvalet. Hur långt fordonet körts, när det ska på underhåll nästa gång, städning, vattentryckning, toalettömning och framförallt var fordonet hamnar när omloppet körts klart och trafikdygnet är slut. Dessa faktorer är några som påverkar vilket fordon som ska köras och hur fordonen parkeras när de inte används.

Uppställda tåg i Linköping. För bangårdar som denna finns ofta en uppställningsplan för att underlätta arbetet.

På större bangårdar kan det finnas behov av en samordnare som håller koll på alla fordonsrörelser så att verksamheten fungerar utan incidenter. På mindre bangårdar räcker det för föraren att hålla koll på vad som händer på övriga spår och vid behov prata med de andra som arbetar samtidigt. Detta finns reglerat i järnvägens säkerhetsföreskrifter.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *