Handsignaler

Besvarat av: Martin

Hur kommer det sig att det finns olika handsignaler för dag & natt? Vid vilken tidpunkt på dygnet byter man?

Frågvis

Handsignaler används för att kommunicera vad man vill ha utfört när man inte kan prata med varandra. Radio eller telefon är vanligare som kommunikationsmedel numera men i järnvägens barndom fanns inget sådant. Vid vissa tillfällen är handsignaler fortfarande ett effektivt sätt att få fram sitt budskap, till exempel vid bromsprov eller när avgång ges på loktåg.

En tågklarerare med signalstav ska precis ge dagsignalen för körtillstånd till ett tåg.

I vissa fall går det inte att ha exakt samma utförande på dag- och nattsignalerna då vissa armrörelser är svåra att kopiera med en lampa. Fördelen med lampa är att olika färger kan användas för att kompensera för uteblivna armrörelser. Signalerna får inte vara så lika varandra att det finns förväxlingsrisk.

Handsignaler för avgång. I detta fall är armrörelsen samma för dag- och nattsignal.

Anledningen till att det finns olika signaler för dag och natt är att synbarheten i mörker är dålig om man bara rör armarna. Med en lampa syns det mycket bättre. Man byter signaleringsform när ljuset så kräver. Står man i skuggan under ett mörkt plattformstak kan det vara motiverat att använda nattsignal även dagtid. I övrigt brukar det ge sig självt när det är dags att byta, då skymning ganska snabbt gör att dagsignalerna inte längre syns tillfredställande.

Finns det minsta osäkerhet om vad som signaleras gäller såklart det som ger högsta säkerhet.

Vissa handsignaler skiljer sig markant i utförande mellan dag- och nattsignal. ”Stopp” är ett bra exempel på det.

Läs mer

Trafikbestämmelser för järnväg, Modul 3, Signaler.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *