Varför är vagnar låsta ibland?

Besvarat av: Thomas

Det finns flera orsaker till varför vissa vagnar i ett tåg är låsta.

Det kan vara ett tåg med få resenärer som har med sig ett extra fordon som öppnas för användning lite senare under resan. Ibland följer ett låst fordon med till en station längre fram där det kopplas av för att sättas i trafik i ett annat tåg.

Var verkstaden för fordonen finns har också betydelse då fordon ibland skickas i transport till och från dessa. Genom att koppla in det i ett befintligt tåg sparar man på personal och tåglägen.

Detta tåg består av två enheter, en med två vagnar och en med tre vagnar. Om det är få resenärer kan den ena enheten gå låst.

Genom att låsa ett fordon i ett tåg med få resenärer blir det enklare för personalen att hålla koll och det går snabbare att tömma tåget och kontrollera att alla klivit av när det kommit fram till slutstationen.

Hur mycket ombordpersonal det finns på tåget kan också spela in då det bästa är att ha en i varje öppen enhet. Detta är dock inte alltid nödvändigt och operatörerna har olika regler kring detta.

I loktåg kan det vara praktiskt att låsa några vagnar när det är få resenärer så det blir färre vagnar att hålla under uppsikt vid dörrstängning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *