Vad är en solkurva?

Besvarat av: Martin

Hur ser en den ut och hur uppstår den?

Bild från Trafikverkets rapport om solkurvor 2021.

En solkurva uppstår när det är mycket varmare än det normalt sett är på en specifik plats. Rälsen utvidgas och spänningar uppstår. Dessa kan ibland bli för stora för att befästningar, sliprar och makadam ska kunna hålla kvar spåret i rätt läge och en sidoförskjutning (också kallad utknäckning) uppstår. Trots att det heter solkurva är det sällan solen som är den primära orsaken till att en solkurva uppstår men den är oftast den utlösande faktorn. Spåret kan sedan inte lagas förrän på kvällen då temperaturen sjunkit.

En solkurva är farlig då den kan medföra urspårning. Hur farligt det är beror på solkurvans storlek och tågets hastighet.

År 2018 uppstod 200 solkurvor, 2019 var siffran 55, 2020 blev det 63 och 2021 slutade med 53 konstaterade solkurvor. Mer om det i nedanstående länk till Trafikverkets statistik.

Läs mer

SVT om rekordmånga solkurvor 2018.

Trafikverkets statistik för solkurvor 2008-2021.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *