Vad är skillnaden mellan spår 14a och 14b på Stockholm C?

Besvarat av: Thomas

Ibland vill man kunna ha flera tåg inne på samma spår samtidigt. För att göra det tydligt för resenärerna vilket tåg som är vilket så delar man upp spåret i två delar. De två delarna kallas då vanligtvis A och B, men det förekommer även väderstreck. I Gävle heter spårens delar N och S för norra och södra delen. I Eskilstuna Ö och V för öster och väster. I Växjö finns det tre delar, A, B och C. I Göteborg har man inte delat in spåren, men har ibland flera tåg på samma spår i alla fall och då pratar man om inre och yttre tåg. Göteborg är en säckstation så tågen kan bara åka ut från stationen åt ett håll.

På de flesta stationer där spåren är indelade i två olika namn så är de också avdelade med signaler – i vissa fall även växlar.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *