Vad händer om lokföraren tuppar av?

Besvarat av: Thomas

Om en lokförare av någon anledning skulle tuppa av under körning och inte går att få liv i, hur löser man detta? Särskilt om man står långt ut i skogen och hjälpen (t.ex. ambulans) inte kan ta sig fram. På persontåg, kan tågvärden eller någon annan passagerare med tillräcklig kunskap om järnvägstrafik och tågkörning ändå framföra ett tåg utan en riktig utbildning och i samråd med trafikledning få behörighet att köra in tåget till närmaste station där ambulans väntar? Eller hur löser man en sådan situation om det skulle röra sig om till exempel ett hjärtstopp hos lokföraren?

Dennis

Lokförare går på hälsoundersökning minst vart tredje år och man gör bland annat EKG-undersökning.

Händer det på ett persontåg finns defibrillator och tågvärden brukar efterlysa sjukvårdskunnig person bland resenärerna. Om det händer på ett godståg är det ett värre scenario då lokföraren oftast är ensam. Tåget kommer att stanna automatiskt efter en kort stund om säkerhetsgreppet inte hålls kvar i rätt läge eller om tåget närmar sig en hastighetsnedsättning eller stoppsignal utan att föraren utför någon åtgärd. Sedan kommer det ju dröja en stund innan trafikledningen upptäcker att tåget har stannat och försöker kontakta föraren och det kommer dröja ännu längre innan man beslutar sig för att skicka dit någon som kan undersöka vad som hänt. Om föraren inte själv kan larma ser det alltså inte ljust ut, beroende på var tåget står och andra omständigheter.

En pigg lokförare hejar vid tågmöte.

Räddningstjänsten ska kunna ta sig till alla platser även om det såklart kan ta ganska lång tid om tåget är långt ute i obygden. Det kan ju hända att tåget inte kan köra vidare av andra anledningar än att föraren tuppat av och någon ombord kan ju också behöva hjälp.

På flyg har man många instrument som visar hur man ligger till och trafikledningen kan se viss information med radar. På järnväg har man bara hastighetsmätare. Lokföraren måste titta ut och känna igen sig och utföra åtgärder baserat på det. Trafikledningen ser inte exakt var tåget är och hur fort det kör.

Köra tåg är inte helt enkelt och handleda någon ovan att flytta på tåget skulle vara väldigt riskabelt. Det vore ett intressant experiment att under ordnade former se om det vore möjligt att göra så.

Det är extremt ovanligt att lokförare tuppar av under körning.

Läs mer

Lokförare svimmade under färd (Sveriges radio 2015).

Transportstyrelsen om hälsokrav för lokförare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *