Tåg låter mycket om man bor nära järnvägen. Går det att bygga tysta tåg?

Besvarat av: Martin

Hur mycket tåg låter varierar väldigt mycket och det finns många olika sorts ljud. Generellt så låter godståg mer än persontåg och lokdragna persontåg mer än motorvagnar.

Vagnar med blockbromsar (särskilt de av gjutjärn) låter mycket vid inbromsning och skramlar en hel del när de inte är tillsatta.

Ljudkällor

Vagnar som har blockbromsar där gjutjärnsblock trycker direkt mot hjulet låter mest och detta är den vanligaste bromstypen på godsvagnar men den finns även på en hel del personvagnar. Det finns även blockbromsar där blocken är gjorda av komposit- eller sintermaterial och dessa är tystare. Skivbromsar där bromsbelägg trycker mot bromsskivor är en tystare broms som är väldigt vanlig på motorvagnar och personvagnar även om undantag finns. Ett fåtal godsvagnstyper är också utrustade med skivbroms.

Oavsett bromstyp låter det mycket om tåg som färdas i höga farter på banor där spåret vilar på betongsliprar i makadam. Järnvägar med träsliprar som ligger i grus är tystare.

Dieseldrivna tåg låter mer än elektriska, främst när loket passerar, men de flesta tåg i Sverige går på el.

Tåg är betydligt tystare i snö då snön effektivt dämpar alla sorters ljud.

Järnvägsnära bebyggelse i Arbrå.

Ljuddämpande åtgärder

Några sätt att dämpa ljudet från passerande tåg är att bygga bullerplank eller mindre bullerskärmar som monteras nära banan och når upp ovanför hjulen på passerande tåg. Fönsterbyten i näraliggande byggnader görs också som bullerdämpande åtgärd. Det förekommer också att man anlägger jordvallar bredvid järnvägen.

Bro med bullerdämpande plank som täcker tågens hjul.

Lok med elektrisk motståndsbroms bidrar till att sänka ljudnivån genom att vagnarnas ordinarie bromsar inte behöver användas lika mycket.

I vissa kurvor finns smörjanordningar som förutom att minska rälsslitaget även sänker ljudnivån något.

Det går att bygga tystare järnvägar som t.ex. ballastfritt spår med avisolerad spårplatta men det kostar.

Det har gjorts en del tester för att få tågen tystare men inget som slagit igenom än. Man har bland annat testat ljuddämpande kjolar längs vagnssidorna och liknande ljuddämpningsanordningar runt boggierna. Bromsarna blir betydligt tystare om man byter materialet i bromsblocken från gjutjärn till komposit men det senare har sämre bromsegenskaper vintertid då det utvecklas mindre värme och risken blir större att is och snö stör bromsen.

Läs mer

Trafikverket om buller från trafik på järnväg.
Folkhälsomyndigheten om ljud och buller.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *