Kvarlämnade effekter

Besvarat av: Martin

Längs järnvägarna finns det många tavlor och andra installationer som numera saknar betydelse eller användningsområde men som av någon anledning inte tagits bort. Förmodligen beror det på att de inte stör eller ens förvillar särskilt mycket då de inte kan blandas ihop med något annat. Man skulle också kunna tro att det beror på att det inte längre finns någon i organisationen som vet vad tavlorna betyder och att ingen därför vågar ta bort dem, men det är ren spekulation.

Driftradioområde

Fram till 1990-talet användes driftradiosystemet och det var indelat i olika områden. Gränserna framgick av blå tavlor med vit ram med texten DRO följd av en siffra. Kom man till en sådan var det dags att byta område på driftradion. Dessa tavlor är fortfarande en relativt vanlig syn längs järnvägarna.

Driftradioområde 6 börjar. Tavlan återfinns strax utanför Kolbäck på linjen mot Eskilstuna.

Bantelefon

Det finns ett stort antal bantelefoner kvar längs banorna och dessa är oftast utmärkta med en blå tavla som har en vit ram och ett vitt T. Det finns några olika sorter, vissa med telefonlur och vissa utan där användaren var tvungen att ta med en från fordonet. Om det finns någon fungerande telefon kvar någonstans vet vi inte.

Telefontavlan sitter på kontaktledningsstolpen och telefonanslutningen sitter på andra sidan spåret. Foto från Viskadalsbanan strax utanför Veddige. Spår- och kontaktledningsbyte pågår när detta skrivs men liknande installationer finns det gott om längs andra järnvägar.

När SÄO (Säkerhetsordning) ersattes av JTF (Järnvägsstyrelsens trafikföreskrifter) år 2009 hette det att en del tavlor skulle ersättas så småningom och att det i ett övergångsskede kunde sitta kvar gamla tavlor från SÄO-tiden. Ett sådant exempel är det som i SÄO hette stationsgräns och som numera heter driftplatsgräns. Säkerhetsföreskrifterna heter sedan fem år tillbaka TTJ (Trafikverkets säkerhetsbestämmelser för järnväg) men tavlorna från SÄO-tiden sitter alltjämt kvar på ganska många platser trots att man haft 13 år på sig att byta ut dessa. Samma gäller tavlorna gräns för växling.

Skicka gärna in förslag på fler kvarlämnade tavlor och liknande som numera saknar betydelse men ändå plikttroget står kvar längs järnvägarna.

  1. Marcus skriver:

    De små runda, numer rostiga, skyltarna som anger kurvradien(?) med utstansade siffror… När avskaffades de egentligen?
    På Grödingebanan sitter skyltar liknande de som finns för bilister som märker ut avståndet till plankorsningen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *