Hur tätt kan tågen köra?

Besvarat av: Martin

Hur långt avstånd är det mellan två tåg som är ute och kör på samma spår?

Stefan
Ibland är framförvarande tåg väldigt nära. Här rör det sig dock om ett stillastående tåg och likt bilar i en bilkö kan tågen stå nära varandra vid stoppsignaler.

På banor som trafikeras enligt system E, H och R beror det på avståndet mellan signalerna (eller motsvarande signaltavlor) och på hastigheten som tillåts och kan variera kraftigt från några hundra meter till flera kilometer.

Det krävs längre avstånd för högre hastigheter än för lägre. Om signalerna står på några hundra meters avstånd, som de gör på den så kallade Getingmidjan mellan Stockholm Central och Södra station, går det inte att köra särskilt fort eftersom det alltid måste gå att stanna före närmaste signal innan tåget framför men i gengäld kan tågen hålla ett kort avstånd. Vid 200 km/h är avståndet mellan tågen flera kilometer för att det med hjälp av signalsystemet ska gå att få ner ett tågs hastighet i tid när det närmar sig ett framförvarande tåg.

På banor som trafikeras enligt system M är avståndet inte reglerat med signaler utan av bevakade stationer och där tillåts endast ett tåg åt gången mellan de bevakade stationerna, oavsett sträckans längd.

Det finns mindre banor som trafikeras enligt system S och där tillåts bara ett tåg åt gången på hela banan.

På bangårdar som inte är signalreglerade kan det vid växling vara väldigt kort avstånd men då handlar det om fordonsförflyttningar utan resenärer.

Läs mer

Dessa trafikeringssystem finns i Sverige.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *