Finns det inga regler om när tågen måste ha AC?

Besvarat av: Thomas

Nej, det finns inga regler. AC anses inte nödvändigt för trafiksäkerheten utan är bara en komforthöjande åtgärd, så det är upp till tågbolagen om de vill erbjuda det eller inte. Nya fordon har AC, i princip alla byggda sedan 1990-talet – medan de flesta äldre saknar det. Se frågan: Vilka tåg har luftkonditionering?

De tågbolag som har fordon med AC brukar ha interna regler som säger att man inte får sätta fordonen i trafik om inte AC:n fungerar när utetemperaturen är över en viss gräns. Det kan också finnas interna regler för hur länge fordonet får rulla om AC:n slutar fungera när tåget är i trafik.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *