Vad händer om ett koppel går av?

Besvarat av: Martin

Vad händer om kopplet går sönder så att sista vagnen i ett tåg lossnar från resten av tåget?

Börje

Tågens bromssystem drivs av tryckluft och är konstruerat så att bromsarna går till när bromsledningens luft släpps ut.

Kopplet och luftslangarna (dubbla uppsättningar) sitter mellan vagnens buffertar. De röda är huvudledningen som styr bromsen.

Om ett koppel skulle gå av under körning kommer tryckluftsslangarna mellan fordonen slitas isär och bromsarna gå till med full kraft på samtliga fordon, såväl framför som bakom stället där kopplet gick av. Tågdelarna kommer sedan stanna på ett säkert sätt utan att krocka med varandra. Detta gäller även motorvagnar, om automatkopplen i ändarna eller kortkopplen mellan vagnarna av någon anledning skulle släppa eller gå sönder.

Det är extremt ovanligt att koppel på persontåg går av eller att vagnar avkopplas under gång.

Läs mer

SJ-tåg gick av på mitten (Aftonbladet 2015).

Tåg tappade vagnar (Norrköpings Tidningar 2019).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *