Hur nära spåret får man gå?

Besvarat av: Thomas

Jag undrar hur nära en tågräls man får gå utan att bryta någon lag

Svante Andersson

Lagen som reglerar detta är Järnvägssäkerhetslagen (2022:367) vars femte kapitel, paragraf 1 lyder: ”Ingen får beträda ett spårområde utan infrastrukturförvaltarens eller ett järnvägsföretags tillstånd, utom på platser som det klart framgår att allmänheten har tillgång till.”

Det finns alltså inget bestämt avstånd i lagen, utan det handlar om vad som kan anses tillhöra spårområdet. Finns det stängsel blir det ju tydligt var gränsen går, annars får man gå efter vad järnvägen är uppbyggd av; makadam/grusbädden, elstolpar, kabelrännor, diken – allt det är i alla fall en del av spårområdet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *