Sitter tunnelbanan ihop med övriga järnvägar?

Besvarat av: Martin

Hej! Jag undrar var, om överhuvudtaget någonstans, Stockholms tunnelbana ansluter till det övriga järnvägsnätet och vad som händer vid den länken? Byte av signalsystem? Byte mellan kontaktledning och strömskena osv?

Undrande

Anslutningen mellan Stockholms tunnelbana och det övriga järnvägsnätet går via Tvärbanan. Vid Globen ansluter tunnelbanans gröna linje till Tvärbanan som i sin tur ansluter till det övriga järnvägsnätet mellan Årstadal och Liljeholmen. Härifrån går järnvägsspåret till Älvsjö godsbangård och vidare ut i världen.

Från järnvägen till Tvärbanan

Spåret trafikeras som sidospår utan signaler och trafikledning. En gång i tiden ledde spåret till en numera riven godsstation i Liljeholmen och används knappt längre. Tittar man ännu längre bakåt i historien var detta oansenliga industrispår västra stambanans huvudspår till Stockholm, som gick via Liljeholmen och Hornstull.

Tvärbanan är liksom järnväg elektrifierad med kontaktledning, dock är det stor skillnad på strömsystem. Järnvägen har 15 000 volt växelspänning medan Tvärbanan har 750 volt likspänning. Vid denna plats saknar järnvägen kontaktledning, så järnvägstransporter sker med dieselfordon och de påverkas inte av att åka under Tvärbanans kontaktledning en stund. Det handlar om en sträcka på 200 meter som järnvägen delar med Tvärbanan för att komma till Liljeholmen. Den är signalreglerad och sköts av trafikledningen för Tvärbanan.

Schematisk bild för Tvärbanan. Järnvägsspåret kommer nerifrån höger (”Äsg”), korsar Tvärbanan och fortsätter uppe till höger (”Cementa”).

Bilderna nedan har några år på nacken och numera lämnas, såvitt vi vet, tunnelbanevagnarna över på den lilla bangården strax innan järnvägen når tvärbanan.

Z70 747 har ankommit till Liljeholmen med en C20 som ska levereras till tunnelbanan. För att komma hit har ekipaget kört 200 meter på Tvärbanan.
Ett SL-arbetslok tar över transporten och gör sig redo att via Tvärbanan leverera fordonet till tunnelbanan

Från Tvärbanan till Tunnelbanan

Tunnelbanan är elektrifierad med strömskena och Tvärbanan med kontaktledning. Anslutningsväxlarna mellan Globen och Gullmarsplan har varken eller. Fordon som ska byta bana där måste alltså drivas på annat sätt, med dieselmotor eller batteri.

Vid transporter mellan banorna behöver trafikledningen för Tvärbanan samråda med trafikledningen för Tunnelbanan. Växlarna låses upp av Tvärbanans trafikledning och manövreras sedan av Tunnelbanans trafikledning.

Schematisk bild över Tvärbanan. Tunnelbanans gröna linje finns nedtill (”Tub 1”).

Kontaktledning och strömskena

Kontaktledning och strömskena kan samexistera om behov finns. De har inget med varandra att göra på det viset. Som exempel kan vi ta Alstoms anläggning vid Västerås Norra där det finns ett spår som har både kontaktledning och strömskena. Tunnelbanevagnarna C20 byggdes och testades här.

Vid Västerås Norra finns ett spår med både strömskena och kontaktledning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *