Hur mycket el förbrukar ett godståg?

Besvarat av: Thomas

Hur mycket el förbrukar ett godståg med 750 ton last per mil? Hur mycket diesel skulle det bli om det var ett diesellok istället?

Eva Heyman

Den exakta elförbrukningen varierar beroende på sträckan (topografi), hur många stopp/hastighetsförändringar tåget behöver göra och vindstyrka/vindriktning (luftmotstånd).

Eftersom alla lok inte har elmätare så har Trafikverket tagit fram schablonvärden för debitering av elförbrukning. För godståg gäller 0,0195 kWh per kilometer och ton. För 750 ton last och exempelvis ett Rc-lok som väger 78 ton blir det alltså 161,46 kWh per mil.

Trafikverket lägger också på minst 14% för förluster, för vissa loktyper mer, för Rc rör det sig om 23%.

Om jag räknar lite för plan mark så ligger förbrukningen på 50,3 kWh/mil när tåget kör i 100 km/h. Varje start kostar 96 kWh extra.

Men lutningar ger stor skillnad. En lutning på 1% är mycket på järnvägen och ökar förbrukningen till 313 kWh/mil om man ska bibehålla 100 km/h.

Ett diesellok förbrukar lika mycket el, men generatorn som drivs av förbränningsmotorn är ju inte så effektiv. Om vi räknar på 30% innebär det alltså 167 kWh/mil på plan mark vilket i dieselvolym blir cirka 19 liter. Men plan mark hela tiden och inga stopp är ju inte så vanligt, så om man inte ska räkna på en specifik sträcka och en specifik tidtabell kanske Trafikverkets schablon är bra att räkna med. I så fall rör det sig om 60 liter/mil.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *