Har tåg bromsljus?

Besvarat av: Martin

Är det röda bakåtriktade ljuset bromsljus? Ibland blinkar det och ibland är det fast sken. Vad är dess betydelse?

Personvagn med två slutsignaler. Dessa kan blinka eller lysa med fast sken.

Tåg har inte bromsljus men det finns arbetsmaskiner och spårgående vägfordon där det röda ljuset blinkar när bromsen är tillsatt och lyser med fast sken i övrigt.

Det röda ljuset kallas för slutsignal och ska visas på sista fordonet i tåget. Det kan blinka eller lysa med fast sken och har samma betydelse. Båda varianter är godkända i Sverige och båda är lika vanliga. På vissa personvagnar går det att välja mellan blinkande och fast sken.

På godsvagnar finns det i princip aldrig elanslutning och att använda flyttbara batteridrivna slutsignaler som man gjorde förr är inte längre ett alternativ. Idag används istället speciella reflekterande plåtar. Dessa kan även användas på fordon vars elektriska slutsignal är trasig eller av andra anledningar inte kan användas.

Slutsignaler på godståg.

Nyttan av slutsignaler på tåg är numera väldigt begränsad. Det är i princip bara på system M de fyller en funktion och då som en kontroll inför banarbete och spärrfärd efter tågs passage.

 1. Ulf Pålsson skriver:

  Ni skriver: ”Nyttan av slutsignaler på tåg är numera väldigt begränsad. Det är i princip bara på system M de fyller en funktion och då som en kontroll inför banarbete och spärrfärd efter tågs passage.”

  Jag håller inte helt med om detta. Slutsignalen har två uppgifter:
  – ”Tåget-helt-funktionen”: att i vissa situationer visa att tåget är komplett, d.v.s. att inget fordon har lämnats kvar på linjen.
  – ”Baklyktefunktionen”: att i mörker underlätta upptäckten av tåget, för fordon som närmar sig bakifrån.

  När det gäller tåget-helt-funktionen är de ”formella” uppgifterna det som ni skriver om system M . Men en viktig ”informell” uppgift är att också kunna visa om en själavkoppling har skett eller inte, i det fall som föraren efter att huvudledningen oförklarligt har tömts finner att slangkopplingen på ”sista” vagnen hänger öppen.

  Baklyktefunktionen anses på Europanivå vara så viktig att man i EU-dokumentet TSD Drift och trafikledning har bestämt att resandetåg ska vara försedda med två fasta röda sken. Godståg får ha två reflekterande röd-vita skärmar, utom i vissa länder där röda sken krävs även på godståg (företrädesvis länder där man regelmässigt kör på sikt förbi blocksignaler i ”stopp”).

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *