Vilken är den största staden i Sverige utan järnväg?

Besvarat av: Thomas

Vilken är den största orten (befolkning) i Sverige som inte har järnväg?

Lasse

På Wikipediasidan Lista över Sveriges tätorter kan vi sortera efter befolkning och de flesta är självklara järnvägsorter, men följande kan diskuteras:

Plats 25, Nordöstra Göteborg har järnväg men inga stationer, så man kan inte åka tåg härifrån.

Plats 26, Lidingö, har numera bara spårväg. Lidingöbanan var tidigare järnväg men har klassats om, så definitionsmässigt är det här den största tätorten utan järnväg.

Plats 34, Skellefteå, och plats 48 Karlskoga har visserligen järnväg, men ingen persontrafik längre.

Plats 37, Åkersberga, och plats 40 Vallentuna, har en smalspårig järnväg (Roslagsbanan) som är isolerad från resten av järnvägsnätet.

Plats 51, Visby är den största tätort som helt saknar spårtrafik.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *