Hur hittar man till Stockholm City?

Besvarat av: Thomas

Stationen Stockholm City ligger cirka 42 meter under marknivå och har fyra spår. Den trafikeras endast av SL och deras pendeltåg till Bålsta, Märsta/Uppsala och Nynäshamn/Södertälje.

I närheten av Stockholm City finns Stockholms Central för fjärr- och regionaltåg samt T-centralen för tunnelbana.

Spår och plattformar

Stockholm City har totalt fyra spår vid två olika plattformar. Vid den första plattformen ligger spår 1 och 2 och de används normalt för SL-tåg mot Bålsta och Märsta/Uppsala. Spår 3 och 4 vid den andra plattformen används normalt för SL-tåg mot Södertälje och Nynäshamn.

När man är långt nere i underjorden kan det vara svårt att veta var i geografin man är, så här är en karta som visar var plattformarna ligger, samt var ingångarna finns.

Ingångarna 1-3 (röda) är från marknivå, ingångarna 4-6 (gröna) är underjordiska.

Om du kommer med tåg till Stockholm City kan det vara bra att veta att ingång 1 och 4 ligger i norra änden av plattformen och ingång 2, 3, 5 och 6 ligger i södra. Om du kommer norrifrån, exempelvis från Uppsala eller Bålsta, ska du alltså sitta längst bak om du vill upp på Vasagatan vid ingång 1 eller åka vidare med tunnelbanans blå linje. Ska du däremot till Stockholms Central eller åka vidare med röd/grön tunnelbana bör du sitta långt fram. Kommer du från Södertälje/Nynäshamn blir det tvärtom.

Ingång 1

Vasagatan, på båda sidor av gatan.

Ingång 2

Vasagatan, utanför Stockholms Central, på båda sidor av gatan.

Ingång 3

Klarabergsgatan, leder till samma ingång som ingång 2.

Ingång 4

Mitt på plattformen för tunnelbanans blå linje kan man komma ner till norra delen av Stockholm Citys båda plattformar.

Ingång 5

Från nedervåningen på Stockholms Central kan man komma direkt ner till södra delen av Stockholm Citys båda plattformar.

Ingång 6

Från mitten på plattformarna för tunnelbanans röda och gröna linjer kan man gå ner till södra delen av Stockholm Citys båda plattformar.

Hur kommer jag till Stockholm City…

Från Arlanda Express

Gå ut från stationen på Vasaplan, håll till höger och fortsätt rakt fram till Vasagatan. Gå inte över Vasagatan utan sväng direkt till höger. Där hittar du ingång 1 och kommer direkt ner till norra delen av plattformarna.

Från Stockholms Central

Gå till nedervåningen och fortsätt till andra änden av den långa gången. Vid tunnelbanan finns en nedgång till södra delen av plattformarna omedelbart till vänster.

Från Tunnelbanan

Gå till mitten av plattformen och ta dig nedåt. Alla tunnelbaneplattformar har förbindelsegångar med Stockholm City. Från röd och grön linje kommer man till södra delen av plattformarna. Från blå linjen till den norra.

Från Stockholm

Ingång 1 eller 2 på Vasagatan eller 3 på Klarabergsgatan. Det finns ingen anledning att gå in på Stockholms Central.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *