Hur fjärrstyrs tågen?

Besvarat av: Martin

Jag har några frågor om hur fjärrtågklarering fungerar.

Patrik

Jag har förstått att tågklareraren på sina skärmar kan se vilka spårledningar det finns tåg på (med röd markering?) och vilka eventuella tågvägar som är lagda (med grön markering?). Men egentligen borde det bara tala om för tkl att där finns ETT tåg, men inte VILKET tåg (?). På flyget används transponder för att indikera flightnummer på radarskärmen. Men vilken teknik används av järnvägen för att rätt tågnummer skall visas på skärmen? Är det något loket sänder ut? Eller är sköts det av trafikverkets datorer? Hur parar man isåfall ihop rätt tågnummer i planen med rätt tåg i verkligheten?

Det är tågklareraren som lägger in tågnumret. Tågnumret läggs in i signalen framför tåget/den belagda spårledningen och sedan följer tågnumret med när tågväg läggs. Ibland byter automatiken i tågledningssystemet (TLS) tågnummer åt tågklareraren för att underlätta arbetet. Det händer dock att det blir fel nummer när automatiken inte hunnit programmeras om. Tågnumret följer inte med om tåget passerar en signal i stopp när tåg- eller växlingsväg inte är lagd. Det kan också hända att tågnumret fastnar någonstans på vägen av olika anledningar men det kan då korrigeras av tågklareraren.

Läggs tågvägar som standard automatiskt av datorer baserat på tågnummer så att tågklareraren bara behöver agera vid avvikelser, eller krävs det alltid en handling av denne för alla tågvägar som läggs?

Det varierar från bana till bana och mellan de olika trafikledningscentralerna. När TLS används så är den programmerad på tågnummer. Någon behöver alltså programmera en TLS-körplan för tågen. Det går sedan att lägga in villkor eller göra korrigeringar på platser där det anses nödvändigt. Det är således inte nödvändigt att lägga tågvägar manuellt för alla tåg. Extratåg brukar behöva mer manuellt arbete än ordinarie tåg då de ofta inte har någon TLS-körplan. Det är viktigt att fokusera extra mycket på grenstationer eller andra platser där konflikter mellan tåg uppstår. När arbetsbelastningen är stor kan det såklart vara svårt att se till att tågen hamnar i rätt ordning. Mötesstationer har ofta en så kallad stationsautomat som sköter tågmöten utan inblandning av tågklareraren så att denne kan fokusera på andra uppgifter. Det går också att styra dessa stationer (driftplatser) manuellt om tågklareraren vill det.

Hur läggs en tågväg rent praktiskt? Jag hade ett datorspel en gång som skulle simulera fjärren i Hallsberg. Där lade man en tågväg genom att klicka på från- och tillpunkter i spårbilden med en mus. Är det så det görs i verkligheten? Eller knappar man kommandon med ett tangentbord, eller hur görs det?

Tåg- och växlingsvägar läggs genom att tågklareraren väljer vilken signal man ska starta vid och sedan väljer den signal som rörelsen ska till. Detta görs med tangentbord eller mus och vilken som används är en smaksak.

Tågmöte på den från Gävle fjärrstyrda driftplatsen Tällberg.

Hur vet tågklareraren vilket tåg som skall vart? Kan hen de flesta tågnummer (eller principen för dem) i huvudet eller? Typ udda 19XX-tåg är alltid norrgående Pågatåg som skall mot Hässleholm osv? Eller står det tydligt på hens datorskärm, precis som tågnumret?

Tågklarerarna använder grafiska tidtabeller för att se när, var och hur tågen ska köras. Varje tåg har sin unika beteckning, tågnumret, där tåg som går uppåt har jämna nummer och tåg som går neråt har udda nummer. Vad som är uppåt och neråt på respektive bana är fördefinierat. Normalt sett är uppåt norrut och neråt söderut men undantag finns.

Grafisk tidtabell från 09:00-12:00 (x-axel) och från Gräsberg till Surahammar (y-axel). Som synes går de jämna tågnumren uppåt och de udda nedåt.

Att tåg som går i samma relationer återfinns i en specifik nummerserie underlättar arbetet. Ett exempel på det är grenstationen Katrineholm där snabbtågen i 4xx-serien går på linjen Stockholm-Göteborg och 5xx Stockholm-Malmö.

Händer det aldrig att tåg leds fel? Man hör sällan om det. Inte ens vid stora störningar. Finns det system som fångar upp och varnar då kanske? Tänker att det borde vara lätt hänt att missa att just tåg X skulle växlas in till Lomma när alla andra tåg från Malmö skall mot Lund, exempelvis. Och om det trots allt blir fel, vad gör man då?

Tåg leds fel ibland men det är ovanligt. Om man som förare inte märker att tågvägen ligger åt ett annat håll än man förväntar sig förrän det är för sent får man kontakta tågklareraren och om möjligt backa tillbaka till skiljeväxeln. Beroende på var, vilken sorts tåg det är och hur tåget är bemannat kan det bli enkelt eller komplicerat att lösa. Oftast märker föraren det i tid och kan stanna vid en lämplig signal och kontakta tågklareraren där.

Att det händer kan bero på att en siffra blir fel när tågväg läggs, att automatiken har dragit åt fel håll eller att tåget plockat upp ett annat tågnummer eller helt enkelt att man tänkt fel. Värt att poängtera är att det aldrig är en säkerhetsrisk när detta sker då det alltid handlar om låsta tågvägar.

Tågexperterna riktar ett stort tack till tågklarerare/tågledare Anders Wallner för hjälp med att besvara dessa frågor!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *