Vad är K-nycklar?

Besvarat av: Thomas

– Vad betyder K15-nyckel och K16-nyckel och var används dessa nycklar?
– Vad var anledningen till att dessa nycklar kallades K15-nyckel resp. K16-nyckel?
– Har det funnits K-nycklar med övriga naturliga tal som till exempel K1-nyckel, K14-nyckel eller K20-nyckel? Ifall någon av dessa nycklar har funnits, vad var användningsområdet?

En K-nyckel är en kontrollåsnyckel som används för att manövrera signaler och växlar och säkerställa att de är i rätt lägen. De används på stationer (driftplatser) som inte är fjärrstyrda.

Om man låser en växel med ett kontrollås så innebär det att växeln inte går att manövrera och att den ligger i ett förutbestämt läge. Det går inte att låsa om den ligger i något annat läge och det går inte att plocka ut nyckeln förrän den är låst, dvs en urtagen nyckel är kvittot på att växeln ligger rätt och inte kan ändras.

K16 är en huvudnyckel som låser upp alla nycklar man behöver för att kunna manövrera allt på platsen. Den används på platser där det inte finns någon tågklarerare, utan den som åker dit med järnvägsfordon (ofta så kallad spärrfärd) tar med sig nyckeln och får låsa upp och lägga växlarna själv. Vid en spärrfärd är ju sträckan spärrad för annan trafik. Detta rör sig alltså om banor med väldigt lite trafik.

K15 används i signalställverk av tågklarerare för att låsa en tågväg (när man lagt alla växlar i tågets färdväg rätt, så låser man tågvägen för att få grönt i signalen och hindra omläggning av växlarna).

K14 används i signalställverk för att göra platsen obevakad, så att tågen kan köra rakt igenom när tågklareraren inte är där.

K13 används som huvudnyckel för radioblock (system R).

K12 får bara användas för att låsa saker som inte kontrolleras av en signalsäkerhetsanläggning.

K1-K11 får användas för växlar och spårspärrar som ska kontrolleras av en signalsäkerhetsanläggning.

Om ett signalställverk inte har en elektrisk indikering för växlarnas läge så kan man använda K-nycklar. Säg till exempel att det finns fyra växlar (1-4) som har nycklarna K1-K4. Om K2 sitter fastlåst i ställverket så vet ställverket att växel 2 ligger i ett visst läge och då kan den tillåta vissa manövrar. En sådan manöver kan vara att ställa en tågväg och låsa den med K15. Det får signalen att visa grönt så ett tåg kan köra, och de K-nycklar som krävs för tågvägen kan inte tas ur ställverket så länge tågvägen är låst och på så vis förhindras oavsiktlig omläggning av växlar.

De blanka nyckelhålen i mitten är K15 som används för olika tågvägar. Det mörka nyckelhålet i mitten är K14 som används när driftplatsen ska vara obevakad.

Tekniken med K-nycklar är väldigt gammal och används inte på många platser i dag. Större delen av järnvägsnätet fjärrstyrs från någon av Trafikverkets åtta trafikcentraler och då sker motsvarande kontroller elektroniskt eller med mjukvara.

Läs mer

Trafikverkets dokument TRVINFRA-00301

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *