Högtalarutrop

Besvarat av: Martin

När började det installeras och användas högtalarsystem för information till de resande på tågen?

Linnea

Under andra halvan av 1950-talet började motorvagnar levereras med högtalarsystem som personalen använde sig av för att informera resenärerna om bl.a. kommande uppehåll. Hur det såg ut i trafiken utanför det egna tåget visste man inte då det inte fanns något sätt att kommunicera sådant. Behövde man få tag i en tågklarerare var det till att stanna vid en bantelefon. Dessa fanns utplacerade med jämna mellanrum längs linjen. Än idag finns en del sådana kvar men de är inte i bruk.

På loktågen kom högtalarna senare beroende på att det inte fanns någon standardiserad anslutning mellan vagnarna för dessa. 80-talsvagnarna var de första som levererades med högtalarsystem. Övriga vagnar har fått högtalare och anslutningskabel mellan vagnarna monterade i efterhand. Kommunikationen mellan fordonen sker genom UIC-kabeln som även hanterar bl.a. dörrstängning och fjärrstyrning av bakre lok i t.ex. loktågen Stockholm-Uppsala.

I början var det konduktören som annonserade kommande uppehåll i högtalarsystemet på loktågen men sedan mitten av 1990-talet är det huvudsakligen lokförarens uppgift.

På väggen till vänster syns mikrofonen som föraren använder till sina utrop. Mikrofonen är en standardtyp som använts i svensktillverkade elmotorvagnar i decennier.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *