Har lok farthållare?

Besvarat av: Martin

Är loken i Sverige utrustade med farthållare, som de flesta bilar har nuförtiden?

Janne

Man kan säga att lok till viss del har farthållare, men det gäller inte alla loktyper. Det är inte lika enkelt att justera farten för ett tåg som för en bil. Systemet måste i sånt fall ha full koll på var banans backar finns eftersom tåg rullar väldigt lätt och en nedförsbacke gör att farten ökar väldigt snabbt. Bromsen måste vara tillsatt långt innan den behövs för att hålla farten under kontroll. Tillsättningstiden för tågens tryckluftsbromsar kan vara väldigt lång och det är ett ganska trubbigt verktyg när det gäller att finjustera farten, även för lätta persontåg.

I de fall loken har elektrisk motståndsbroms kan farten till viss del stabiliseras med den men det beror på hur tungt tåget är och hur branta backarna är.

Moderna lok har farthållare men de flesta använder tryckluftbromsen såväl som elbromsen för att sänka hastigheten. Förutom trubbigheten när det gäller mindre hastighetsändringar finns det också en risk att tjuvbroms uppstår då farthållaren oftast lossar tryckluftsbromsarna innan de hunnit tillsättas fullt ut i hela tåget. Det finns operatörer som har kopplat ur farthållaren av den anledningen.

Railpool Traxx 187 med timmertåg.

Det finns två loktyper som har en farthållare som kan ställas in att enbart använda elbromsen, det är Traxx 187 som finns i ett fåtal exemplar i Sverige, och Green Cargos nyaste loktyp Mb. Det är dock fortfarande så att farthållaren inte vet om det kommer en backe där elbromsen inte ensam kan se till att hastigheten inte ökar för mycket. Det är då upp till föraren att tillsätta mer broms och farthållarens funktion är oanvändbar i det läget.

Green Cargos nyaste loktyp, Mb, har farthållare.
Så här ser förarbordet ut i motorvagnen X12. Den svarta ratten i den vita fyrkanten är en hastighetsreferens där man kan ställa in den önskade hastigheten. Det är inte en fullständig farthållare då den enbart reglerar pådraget men inte bromsen. Det fungerar på samma sätt i Rc-loken och även i manövervagnen AFM7.

Även om frågan gällde lok så kan det vara värt att nämna att alla nyare motorvagnar har farthållare och denna fungerar ganska bra. Dessa fordon väger dock inte särskilt mycket i jämförelse med t.ex. godståg. Den största skillnaden är dock att i stort sett varje enskild vagn har egna motorer som gör det enkelt att snabbt justera farten med hjälp av elbromsen.

 1. Bengt Larsson skriver:

  Kan man inte ha ett system som vet banans profil och håller reda på var tåget är med GPS,
  och då kan farthållaren förbereda inför backar, öka farten före uppförsbackar och påbörja broms före nerförsbackar.
  Jag har hört att lastbilstillverkare infört en sådan funktion.

 2. Ingvar Fransson skriver:

  Hej!
  Även om jag visste att det var komplicerat med farthållare på järnväg så ökade svaret mina kunskaper.
  Men jag blev nyfiken på var i Sverige bilden på Green Cargos Mb-lok var tagen och undrar om ni har möjlighet att svara på det.

 3. Janne Wikström skriver:

  Tack för en utförlig och välskriven artikel som svar på min fråga!

  Jag har lärt mig nåt nytt och det är ju suveränt!

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *