Stor & Liten

Besvarat av: Martin

Var finns Sveriges tyngsta respektive lättaste tåg?

Sven

Sveriges tyngsta tåg rullar på Malmbanan (Narvik-) Riksgränsen-Kiruna-Gällivare-Luleå. Tågvikter på upp till 8600 ton är tillåtna och axeltrycket får vara som högst 30 ton Kiruna-Gällivare och 31 ton på resterande delar av linjen. Förstärkningsarbete för att höja tillåtet axeltryck till 32,5 ton ska enligt Trafikverket utföras de närmaste åren.

Malmtågen i norr är landets tyngsta tåg.

Lättast då? I ordinarie året runt-trafik borde smalspåriga Roslagsbanans X10p-motorvagnar vara lättast med sina knappt 28 ton och 7 tons axeltryck. Normalt sett går dessa sammankopplade med en mellanvagn och en manövervagn och hela tåget väger då drygt 61 ton.

En X10p-motorvagn skjuter en manövervagn och en mellanvagn framför sig på Roslagsbanan.

Inlandsbanan kör inte persontrafik hela året men de Y1-motorvagnar som används väger bara 45 ton. De är de enda motorvagnar i ordinarie trafik som består av bara en vagn och dessutom oftast körs som singelvagn.

Det är alltså fullt möjligt att se det lättaste och det tyngsta tåget samtidigt i Gällivare när Inlandsbanans sommartrafik är igång.

45 ton Y1 på väg norrut på Inlandsbanan.

Läs mer

Järnvägar.nu om intresset för att öka tågvikterna.

Trafikverket om Malmbanan.

Trafikverket om tyngre tåg på Malmbanan.

Järnvägsnyheter om 32,5 tons axellast.

Järnväg.net om loken som drar malmtågen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *